Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUSENS0 Ensemble med körsång

Skapad 2019-08-15 11:11 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Musik
I kursen MUSENS0 får du lära dig att spela och uttrycka dig musikaliskt i både ensemble och körsång. Du får röra dig mellan olika genrer och epoker under kursens gång. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att tex öva upp din lyhördhet och timing, att ta ansvar och kunna samarbeta, att kompromissa och ta initiativ m.m. Du kommer att få en grundläggande förståelse för röst och instrumentvård samt lära dig hur musikalisk utrustning kopplas ihop och används.

Innehåll

Ensemble med körsång år 1

Ensembledel:

Block 1: Tema
- Spel eller sång i ensemble på en grundläggande nivå. 
- Musicerande i noterad och gehörsbaserad musik. 
- Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning. 
- Grundläggande hantering av: musikteknisk utrustning med grundläggande begrepp inom ljudteknik och rumsakustik, ljudanläggning för repetition och konsert, mikrofonteknik och kabelhantering. 

Block 2: Julkonsert 
- Samma innehåll som i föregående block.
- Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.

Block 3: Tema 
- Samma innehåll som i föregående block. 

Block 4: Tema:
- Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra. 

Kördel:

Block 1: v. 35-42 Tema
- Körsång på grundläggande nivå både i noterad och gehörsbaserad musik.
- Uppvärmning av rösten och kroppshållning. 

Block 2: v. 43-51 Julkonsert
- Samma innehåll som i föregående block.
- Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.

Ensemble med körsång år 2

Ensembledel:

Block 1: Tema 
- Musicerande i noterad och gehörsbaserad musik. 
- Konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och kännetecken. 
 
Block 2: Julkonsert 
- Samma innehåll som i föregående block.

Block 3: Tema
- Samma innehåll som i föregående block.
- Grundläggande musikalisk bearbetning, till exempel att göra en andrastämma, välja instrumentering, kompstil, musikalisk form och disposition. 
- Analogt och digitalt ljud samt midi. Digital bearbetning av musikaliskt material med olika inspelningstekniker. 

Block 4: Tema
- Samma innehåll som i föregående block.

Kördel:

Block 1:  v. 2-18 Tema
- Konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och kännetecken. 
- Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra. 

Block 2: v. 20 - skolavslutning 
- Samma innehåll som i föregående block. 
- Grundläggande röstvård och metoder för det.

 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: