Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spinneriet 2019/2020

Skapad 2019-08-15 11:11 i Jonsereds förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Teamplan

Innehåll

Var är vi?

Vi har fått fortsatt utbildning i läslyftet i vårt arbetslag, och det ihop med att vi sett framsteg hos barnen från föregående år, gör att vi fokuserar även detta årets (19/20) teamplan i läslyftets anda. I vår förra teamplan arbetade vi med läslyftet och rolllek parallellt där barnen fick möjlighet att vara mer aktiva lyssnare vid läsning och deltagande på olika sätt i berättande av böcker och sagor. I vår barnkonferens utläser vi ett intresse för böcker, sagor, teater och dialogiska samtal vid våra lässtunder. Vi ser även ett stort intresse hos barnen att hålla naturen ren. Det är något vi lagt märke till under våra promenader som varit både i skogen och andra ställen i Jonsered. Vi har återkommande samtal med barnen om vikten av att inte konsumera och slösa på de material vi har på förskolan.

Vart ska vi?

Mål från läroplanen: Vi väljer att utgå ifrån två olika läroplansmål. Ett inom vilket vi ser en möjlighet att utveckla läslyftet ytterligare och ett där vi kopplar in hållbar utveckling. “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.” “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.” Våra tankar är att vi denna gång väver samman läslyftet med “hållbar utveckling”, då läslyftet är en metod som utvecklar språket och som samverkar bra ihop med projektarbeten. Då hållbar utveckling är ett stort ämne väljer vi att fokusera på delar som att värna om vår natur, ekologiska inköp, källsortering och återvinning. Därifrån är vi öppna för att tillsammans med barnen hitta sidospår. Vi har valt delar av hållbar utveckling där vi tror att barnen kan känna sig delaktiga och känna att de kan göra en skillnad. Vi vill att vi tillsammans ska kunna göra något påtagligt för miljön som barnen kan se och förstå. Vi vill ställa frågor som; Varför gör vi så? Vilken skillnad blir det om vi gör så? Varför är det bättre för miljön om vi gör så?

Hur gör vi?

Vi kommer att lägga stort fokus på teamplansarbetet på våra samlingar då vi är uppdelade i tre mindre grupper. Vi kommer att utgå från ett gemensamt grundinnehåll (som inte är riktigt framarbetat ännu) där vi inte är låsta i grupperna att göra exakt likadant. Detta då gruppkonstellationerna ser lite olika ut. Vi kommer att söka och låna litteratur om natur, återvinning m.m. Denna litteratur hoppas vi kunna använda vid våra samlingar, vid experiment, vid högläsning samt att barnen själva kan bäddra, se och läsa i dem. Vi planerar att tillsammans med barnen ta reda på vad det finns för olika miljömärkningar och vad de står för. På våra promenader kommer det alltid finnas med ett “håll naturen ren” tänk. En del promenader kommer att vara helt fokuserade på att städa i naturen och i samband med det försöker vi skapa en förståelse om vad vi kan slänga och vad vi inte kan slänga i naturen samt varför. Vi kommer att prata om hur vi kan återanvända/spara på saker som vi använder på förskolan. Det kan handla om att rita på båda sidor av pappren, sätta på korkarna på tuschpennorna så de inte torkar och vi måste köpa nya, inte hälla upp så mycket färg när man målar, vara rädd om våra böcker och leksaker, inte ta mer mat än man äter upp m.m. Vi har även en önskan om att få en egen liten “återvinningsstation” där vi tillsammans med barnen kan slänga bl.a. plast, papper och glas, vilket vi sedan gemensamt kan gå och slänga på en större återvinningsstation.

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: