Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är ett samhälle?

Skapad 2019-08-15 11:12 i Ingels skola Rättvik
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vad tycker du ett samhälle är? Vad händer i ett samhälle? Hur gör vi för att trivas i samhället?

Innehåll

I SO finns det fyra delar - samhällskunskap, historia, religion och geografi.

Vi börjar den här terminen med samhällskunskap fram till höstlovet. 

Vi ska lära oss:

 • Normer och regler i vår livsmiljö
 • Trafikregler
 • Hur man håller möten
 • Centrala samhällsfunktioner som sjukvård, räddningstjänst och skola
 • Pengars använding och värde
 • Sen ska vi också lära oss hur man söker i olika källor, är källkritisk och läser och förstår information

 

Vi ska göra det här genom att titta på Så funkar Sverige och andra olika program. Vi kommer att arbeta både praktiskt och att skriva.

 

När vi är färdiga med Samhällskunskap ska du kunna:

 • Nämna och förklara vilka regler och normer vi har och varför de behövs
 • Hur man beter sig i traffiken
 • Hur man håller ett möte och vilka olika uppgifter det finns i t ex en styrelse
 • Hur våra samhällsfunktioner fungerar
 • Hur vi använder pengar, deras värde och olika betalningsmetoder
 • Att vara källkritisk och hitta bra information

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SO
So 1 - 3

Träna analytisk och begreppslig förmåga.
 • SO  1-3
Du känner till ordet rättighet och kan nämna någon rättighet.
Du förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du kan även berätta om någon rättighet.
Du har goda kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Du har grundläggande kunskaper om flera mänskliga rättigheter och kan ge flera exempel på vad det innebär i skolan och hemma
Träna kommunikativ förmåga och göra reflektioner.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du vet att man kan ta gemensamma beslut i tex ett klassråd.
Du vet att det finns olika regler i skolan och du vet att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.
Du kan berätta om flera regler i skolan och i samhället. Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas.
Du kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Träna analytisk och begreppslig förmåga.
 • SO  1-3
Du vet att man använder pengar för att betala med.
Du kan avgöra rimligheten i vad tex en bil gentemot en godisbit kan kosta.
Du vet att man kan betala med olika medel tex. kontanter och kontokort. Du vet vad några olika för dig viktiga varor kan kosta.
Du beskriver några olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor bor på olika ställen i samhället.
Du förstår att människor bor på olika ställen beroende på hur naturen ser ut.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du vet att det finns olika yrken.
Du kan nämna några olika yrken och vet vad de gör.
Du kan ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Du kan berätta om några viktiga samhällsfunktioner.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor kan flytta från en plats till en annan.
Du vet att en flytt kan påverka de som flyttar.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan.
Du kan ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du känner till att det du gör kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
Du kan ge förslag på hur du ska göra för att vara rädd om naturen.
Du vet vad hållbar utveckling innebär.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du känner till att det finns trafikregler.
Du vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem.
Du känner till farliga platser i närområdets trafikmiljö. och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Du kan ge exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du vet lite om hemortens historia. Du vet lite om att människor inte alltid har levt som vi lever nu.
Du vet lite om att människor inte alltid har levt som vi lever nu.Du kan berätta om några skillnader i hur människor levde förr och nu.
Du kan berätta om några skillnader i hur människor levde förr och nu. och du kan ge exempel på att människor inte levde som vi gör nu.
Du kan ge exempel på att människor inte levde som vi gör nu utifrån närområdets platser, byggnader, intervjuer och litteratur.
Förmåga att kommunicera, analysera och förstå begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du vet att det finns olika religioner.
Du vet något om kristendom, judendom och islam.
Du känner till några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Förmåga att kommunicera, analysera och förstå begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du vet att Bibeln innehåller olika berättelser och att människor i Sverige har trott på olika gudar.
Du känner till några delar ur Bibeln och vet att kristendomen hade en stor roll i skolan förr.
Du kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Du kan återge någon berättelse ur Bibeln och känner till några berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Förmåga att ta del av information, kommunicera och analysera.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du känner till att det finns olika medier som vi får information från.
Du kan titta, läsa eller lyssna på enkel information från olika medier och prata om saker som händer i samhället på ett enkelt sätt.
Du kan prata om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du kan också söka information om samhället genom enkla intervjuer, observationer och mätningar,
Förmåga att hantera information, kommunicera och analysera.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du kan berätta om platser och länder som är viktiga för dig.
Du känner till vad karta, jordglob och väderstreck är.
Du kan göra enkla undersökningar av närmiljön med hjälp av karta, väderstreck och ord som beskriver var saker är.
Du kan hitta och namnge de olika världsdelarna på jordgloben.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du vet att människans historia har förändrats genom åren och känner till forntiden.
Du förstår hur en tidslinje är uppbyggd och du vet i vilken ordning stenåldern, bronsåldern och järnåldern kommer.
Du kan berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du kan berätta om hur människor levde under de olika tidsperioderna och känner till att de lämnat spår efter sig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: