Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi 1

Skapad 2019-08-15 11:23 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Kemi
Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar.

Innehåll

Undervisningen i ämnet kemi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

 1. Kunskaper om kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
 2. Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
 3. Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera kemikalier och utrustning.
 4. Kunskaper om kemins betydelse för individ och samhälle.
 5. Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Uppgifter

 • Laborationer till kursen

 • Kemi - en del av naturvetenskapen (kapitel 1-3 i boken)

 • Kemiska beräkningar (Stökiometri - kapitel 4)

 • Syror, baser och salter - kemiska ämnen (kap 5 i boken)

 • Mer om kemiska beräkningar - stökiometri fortsättning (kap 7 i boken)

 • Elektroner som förflyttas - Redoxkemi (kap 8 i boken)

 • Kemisk bindning (kap 9 i boken)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: