👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social Media and Gaming

Skapad 2019-08-15 11:34 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Engelska
Did you know that the average person spends more than 12 years of their lifetime online? Today, social media and online games are a big part of many people’s lives. Social networking is enjoyed by many - but are there any disadvantages to texting, blogging and the selfies we post? And, does gaming really promote violent behavior? Let’s find out! This unit plan will allow you to work on your language skills, as well as encourage you to think about your social media production/consumption and the effects of gaming.

Innehåll

 

 Tid: v.39-45

 

Arbetsupplägg

Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med temat “sociala medier” samt “gaming”. Vi kommer att läsa texter, titta på videos, prata, skriva, träna ordförråd och repetera grammatik. Det kommer som vanligt att bli en muntlig och en skriftlig bedömningsuppgift. Som utgångspunkt får du som vanligt ett häfte där planering, arbetsuppgifter, bedömningsuppgifter och texterna vi ska läsa finns med.

 

 

Mål

  • Träna läsförståelse
  • Träna förmågan att formulera dig och argumentera i tal och skrift
  • Utöka din medvetenhet om spelande och sociala mediers effekter på dig själv och samhället i stort
  • Utöka ordförråd och språkliga strategier 

 

 

Bedömning

Bedömning av dina förmågor sker löpande under arbetets gång - det är därför viktigt att du arbetar under lektionstid. Utöver detta kommer vi också att ha en muntlig och en skriftlig bedömningsuppgift. Se kopplade matriser. 

Matriser

En
Muntlig bedömningsuppgift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativa förmågan
I samtalet om sociala medier formulerar du dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I samtalet om sociala medier formulerar du dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I samtalet om sociala medier formulerar du dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Kommunikativa förmågan
Språket är i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig med visst flyt och språket är i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Analysförmågan
Du diskuterar översiktligt kring sociala medier samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt om sociala medier samt gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat om sociala medier samt gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Metakognitiva förmågan
Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar samtalet.
Du väljer och använder dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Du väljer och använder du dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar samtalet och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

En
Skriftlig bedömningsuppgift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativa förmågan
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Kommunikativa förmågan
Språket är i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig även med visst flyt och språket är i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Analysförmågan
Du diskuterar översiktligt kring sociala medier/gaming samt gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt om sociala medier/gaming samt gör välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat om sociala medier/gaming samt gör välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Metakognitiva förmågan
Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar texten.
Du väljer och använder dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar texten.
Du väljer och använder du dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar texten och för den framåt på ett konstruktivt sätt.