Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Tal och Algebra PRIO 9A

Skapad 2019-08-15 11:34 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
Välkomna, klass , till Kapitel 1: Tal och Algebra! Nu ska ni få lära er om bråkräkning med alla 4 räknesätt, algebraiska uttryck och hur man multiplicerar med parenteser, hur man faktoriserar uttryck, hur man löser ekvationer, och hur man kan använda ekvationer för att lösa problem!

Innehåll

Nedan finner du veckoplanering, länkar, lärandemål, undervisningsformer, bedömningstillfällen.

Jag uppdaterar ibland dokumentet med länkar samt att det kan bli ändringar i veckoplaneringen, så se till att hålla dig uppdaterad!

 

Veckoplanering i matematik Kap 1 Tal och Algebra för klass 9 G

 

Vecka

Måndag

12.55-14.15

80 min

B305

Tisdag

15.05-16.00

55 min

B301

Onsdag

9.25-10.10

45 min

C207

Torsdag

08.00-08.50

50 min

B305

Läxa

34

 

 

 

Bok utdelning

Uppvärmning inför kap 1 Tal och Algebra 1.1Bråk

 

 

35

1.2 Addition och subtraktion av bråk .

1.3. Multiplikation av bråk

Kunskapsmatriser

1.2-1.3

Kapitel 4

1.4 Division av bråk

Diagnos

 

36

1.4 Division av bråk

1.5 Algebraisk  uttryck 

 1.5 Algebraisk  uttryck 1.6 multiplicera uttryck i parenteser

 

15-1.6 -öva på -jobba med kap 4 också

 

37

1.7 Faktorisera uttryck

1.7 Faktorisera uttryck

1.8 ekvationer

1.7-1.8 Kunskapsmatriser

 

38

1.8 ekvationer

Kapitel 4

1.8 ekvation

temadagar

temadagar

 

39

1.9 Problemlösning med ekvationer

1.9

Problemlösning med ekvationer

1.9 E test

1.9 Problemlösning med ekvation

 

40

1.9 och 4.6 Problemlösning 214

Utv.samtal

Sammanfattning  och repetition kapitel 1

Förberedelse till prov -att öva på uppgifterna är bra träning inför provdagen.

 

41

Prov

kap1  Tal och Algebra

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÄKNA MED BRÅK

Bråkform och blandad form

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2212&no_cache=1791312301

 

Addition och subtraktion med bråk med samma nämnare

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2214&no_cache=86246106

 

Addition och subtraktion med bråk med olika nämnare

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2215&no_cache=2105495253

 

Multiplikation av bråk

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2216&no_cache=433501024

 

Division av bråk med ett heltal

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2217&no_cache=1842603564

 

 

RÄKNA MED NEGATIVA TAL

 

Addition och subtraktion med negativa tal

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2229&no_cache=2043992729

 

Multiplikation med negativa tal

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2230&no_cache=1592125164

 

Division med negativa tal

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2231&no_cache=25622517

ALGEBRA

 

Förenkling av uttryck: addition och subtraktion

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2232&no_cache=1158227340

 

Förenkling av uttryck: multiplikation med parenteser

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2233&no_cache=1332429647

 

Förenkling av uttryck: division

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2234&no_cache=558058836

 

Distributiva lagen: att bryta ut en faktor ur ett uttryck

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2235&no_cache=1484256533

 

Hur man löser en ekvation med variabler i båda leden

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2237&no_cache=1918189090

 

 

 

           Lärandemål 

·        Att förstå vad ett bråk är och hur man kan arbeta med bråk

·        Att kunna addera, subtrahera, multiplicera, och dividera bråk i olika former

·        Att kunna skriva ett uttryck utifrån en given text eller situation

·        Att kunna förenkla uttryck som innehåller parenteser

·        Att kunna multiplicera med parenteser

·        Att kunna faktorisera uttryck

·        Att kunna lösa ekvationer som innehåller alla fyra räknesätten samt har variabeln i ena eller båda led.

·        Att kunna använda ekvationer för att lösa problem

 

 Begrepp att förstå och kunna använda: 

Bråk, täljare, nämnare, blandad form, förlänga, förkorta, enklaste form, minsta gemensamma nämnare (MGN), algebra, numeriska uttryck, algebraiska uttryck, förenkla, faktorisera, ekvation, obekant, prövning, variabel, vänserled (VL) och högerled (HL).

 

·        Undervisning

·        Genomgångar och gruppdiskussioner/problemlösning i grupp

·        Enskilt arbete

 

·        Bedömning

·        Diskussioner enskilt och i grupp på lektionstid

 •         E-test vecka 
 •         Skriftligt prov vecka 

 

Centralt innehåll från Läroplanen: 
 
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområd
  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Metoder för ekvationslösning.
  • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: