Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2, delkurs 1 - Dokumentärfilm

Skapad 2019-08-15 11:36 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Den här delkursen handlar om film, med fokus på dokumentärfilm. Delkursen examineras genom en skriftlig rapport, en muntlig redovisning samt en egenproducerad dokumentärfilm på temat arbetsmiljö.

Innehåll

Ni hittar allt material ni behöver i One Note "Svenska 2, HA17B".

Uppgifter

 • Arbetsmiljö - Dokumentärfilm

 • Arbetsmiljö - Rapport

 • Arbetsmiljö - Muntlig presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av olika slags texter, med fokus på informerande, berättande och argumenterande journalistiska texter, och av skönlitterära texter av olika slag.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning av längre text alternativt några kortare texter, som kan vara av skönlitterär eller icke-skönlitterär karaktär.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning efter mönster och förebilder samt friare skrivande.
  Sve  -
 • Berättande i texter som har som syfte att informera, utreda, övertyga och underhålla.
  Sve  -
 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -

Matriser

Sve
Svenska 2, dokumentärfilm

E
C
A
Skriftlig rapport
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan du skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan du skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Du kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. Dessutom resonerar och drar du välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Skriftlig rapport
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Skriftlig rapport
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Skriftlig rapport
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.
Skriftlig rapport
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Muntlig presentation
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet.
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med säkerhet.
Muntlig presentation
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Muntlig presentation
Du har viss åhörarkontakt.
Du har viss åhörarkontakt.
Du har god åhörarkontakt.
Muntlig presentation
Du kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Du kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Du kan med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Dokumentärfilm
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt.
Du kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt.
Dokumentärfilm
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Dokumentärfilm
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: