Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack Skrivrummet åk 5

Skapad 2019-08-15 11:42 i Heby skola F-6 Heby
Planering för arbete med skrivande utifrån läromedlet Zick Zack Skrivrummet åk 5
Grundskola 5 Svenska

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

Innehåll

Syfte

Kunna formulera sig i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften och följa språkliga normer och strukturer.

Undervisning

Vi kommer att arbeta utifrån boken Zick Zack, där vi stegvis kommer att arbeta med genreskrivande och de språkligastrukturerna.

Eleven får i slutet av kapitlet visa sina förmågor i ett individuellt test, skriva en egen text utifrån tex typens ramverk, för att kunna visa vad du lärt dig.Testet bedöms formativ och summativ. 

Dessa förmågor kommer att bedömas efter varje text typ

Förmågan att …

• känna igen olika texttyper och den uppbyggnad som utmärker dem

• känna igen de språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna

• förstå syftet med de olika texttyperna.

 

Bedömning kommer att ske i form av godtagbara kunskaper och insats krävs.

 

Uppgifter

 • Trivselenkät

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: