Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi och vår jord förr och nu

Skapad 2019-08-15 11:46 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola F
Temaarbete läsåret 19/20 åk 3

Innehåll

Vi och vår jord förr och nu - Temaarbete läsåret 19/20 åk3                          

                                        

 

I temaarbetet ingår flera skolämnen, i huvudsak svenska, no, so, bild, teknik.

Under läsåret ska eleverna få svar på många frågor om vår jord.

Vi ska lära oss att förstå var världsdelar och världshav ligger på vår jord. Vi ska ta reda på vilka länder vi i klassen har en tydlig anknytning till. När vi lärt oss hitta dessa länder på världskartan ska vi lära oss lite mer om städer som någon i klassen har en anknytning till. Vi hoppas engagera er föräldrar i att besöka oss i skolan för att berätta om städer som ni har bott i. Mångfald är en rikedom.

Vi ska lära oss om hur vi borde ta hand om vår jord, hållbar utveckling.  Vi kan själva bidra till en hållbar utveckling, källsortera, återvinna/uppfinna mm.

Vilka olika religioner finns det på vår jord? Vi ska undersöka skillnader och likheter inom de största världsreligionerna.

Hur gammal är vår jord? Vi lär oss om tidslinjer och konstverket ”Stenens minne”.

Vilka djur lever på jorden? Har det alltid varit som nu? Hur började livets utveckling på jorden? Vi lär oss om trilobiter, jättetrollsländor och dinosaurier m fl. Vi lär oss om däggdjurens tid.

Har människor alltid sett ut och levt som vi gör nu? Vi lär oss om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Arbetssätt

svenska

Vi ska samla kunskaper från böcker, filmer och föreläsningar. Vi lär oss att sortera fakta tillsammans för att sedan skriva beskrivande, förklarande och argumenterande texter. Texterna redovisas muntligt och skriftligt.

Bild

Vi skapar bilder som hjälper oss att förstå texter och för att visa vad vi lärt oss. Vi arbetar med olika tekniker. Vi tecknar, målar och arbetar med lera, lim och papper.

Ämnesinnehållet bygger på vad eleverna behöver kunna inom teknikämnet,  de naturorienterande ämnena (biologi, fysik och kemi) och de samhällsorienterande ämnena (religion, geografi, historia och samhällskunskap)

Tidsåtgång

Temaarbetet ägnar vi ungefär nio 40-minuterslektioner i veckan. Vissa dagar har vi dubbellektioner med paus och ibland bara 40-minuterslektioner. Det kommer även att finnas ett utbyte med de andra treorna i vårt hus.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: