Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning v. 35-40 ÅK7 HT2019

Skapad 2019-08-15 11:50 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Matematik
Hur många tal finns det egentligen mellan 1 och 1,1? I området taluppfattning kommer du att få lära dig mer om tal, om olika sätt att räkna med tal och om våra siffrors historia. Detta område ligger till grund för att du ska förstå andra delar av matematiken och det är därför vi börjar här.

Innehåll

Tidsperiod

Från v. 35 till och med v. 40.                                                                                                          

 

      Vecka                    Avsnitt                                                          Färdigt till och med sid.  (veckans sista lektion)  

 

                  35

 • Olika sätt att skriva tal
 • Tiosystemet
 • De fyra räknesätten
 • Delbarhet

      

 

                   14

                  36

 • Primtal och sammansatta tal
 • Tal i decimalform
 • Multiplicera med 10,100 och 1000

 

                   19

 

                  37

 • Dividera med 10,100 och 1000
 • Avrunda heltal
 • Avrunda decimaltal
 • Överslagsräkning

 

                   25                 

 

                   

 

                  38

 • Diagnos
 • Blå kurs/Röd kurs

                  34(blå)

                  44(röd)

 

                  39

 • Fortsatt arbete med blå/röd kurs

                  40(blå)

                  48(röd)

              

 

                  40

 • Sammanfattning/

Repetition

 • PROV
 

 

  

Arbetssätt

Gemensamma genomgångar och samtal.

Enskilt arbete med boken "Matte Direkt 7" kapitel 1 och stenciler som berör området.

Grupparbete med valda uppgifter.

Gemensam problemlösning - enskilt, par, grupp. 

 

Begrepp

Här är några begrepp som vi kommer att öva på i det här området:

Tal, siffra, tiosystemet, platsvärde, addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, delbarhet, siffersumma, primtal, sammansatta tal, multipel, primtalsfaktor, faktorträd, kvot, tallinje, decimalform, bråkform, avrundning, närmevärde, överslagsräkning

 

Kunskapskrav och bedömning

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Olika talsystem
 • Hur vårt talsystem är uppbyggt.
 • Delbarhet och att faktorisera tal.
 • Använda och förstå matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten.
 • Räkna med de fyra räknesätten.
 • Tal skrivna  i decimalform.
 • Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.  
 • Avrunda tal.
 • Göra överslagsräkning.

Bedömningen kan ske både muntligt och skriftligt. Bedömning sker hela tiden och vi bedömer det du kan för att hjälpa dig vidare i matematik.

Temat avslutas med ett prov och sen får du möjlighet att komplettera/ arbeta vidare under en kortare tid.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: