Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik

Skapad 2019-08-15 12:32 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola F Matematik
Vi vill utveckla din nyfikenhet och dina kunskaper inom matematiken.

Innehåll

 

Arbetsområde 

 • Att väcka nyfikenhet för olika delar inom matematiken
 • Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal
 • Upptäcka att man har användning av matematik i vardagen

 

Konkreta mål

Du ska få veta mer om / pröva på / undersöka:

 • lägesbegrepp
 • beskriva och jämföra
 • geometri
 • klassificera och gruppera
 • mönster
 • jämföra antal
 • konservera antal
 • antal,räkneord och siffror
 • ordningstal
 • en-en-korrespondens och ramsräkning
 • mätning
 • statistik

 

Undervisning 

Du kommer bland annat att arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok eller på andra arbetsblad. Du kommer få möjlighet att utveckla förmågan att bilda par, se och beskriva likheter och skillnader. Vi arbetar med jämförelseord exempelvis  lång, längre, längst o.s.v. Du kommer få öva dig på att uppfatta mönster och hur en mönsterdel upprepar sig samt fortsätta påbörjade mönster. Du kommer få öva ramsräkning, skriva siffrorna 0-9 och rita prick till prick. Du kommer få träna på att dela upp antal i uppdelningsmaskinen med skatan Sally och ekorren Kurre men också att koppla ihop siffra och antal.  I arbetet med almanackan och i din arbetsbok övar vi oss på ordningstalen ex. 1:a, 2:a, 3:e o.s.v. Vi övar oss på att se likheter och skillnader mellan olika geometriska figurer och då också öva oss på dess namn. Vi jobbar med de matematiska begreppen t.ex. fler/färre, dubbelt/hälften...Du kommer att öva dig på att tolka, förstå och agera utifrån enkla koder (datalogiskt tänkande) som är ett första steg mot att förstå programmering.

 

Dokumentation:  

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att: 

 • delta i samtal och diskussioner
 • göra praktiska övningar
 • visa ditt arbete i arbetsbok och arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: