Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, åk 1

Skapad 2019-08-15 12:36 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1 Svenska
Hur gör man när man läser? Hur kan man uttrycka sig så att andra förstår? Vad ska man tänka på när man läser en faktatext?

Innehåll

Genomförande:

Läsa boken Den magiska kulan.

Arbeta med läsförståelse och lässtrategier

Arbeta med bokstäver, dess ljud och form.

Skriva och läsa egna texter på Ipad.

Skriva texter och ord med en kompis.

Arbeta med ordbilder.

Läsa enskilt och i grupp.

Arbeta med appar som tränar svenska.

Samtala och återberätta i grupp.

Skriva olika sorters texter.

Titta på Livet i Bokstavslandet, Bokstavståget och andra program.

Diskutera, samtala om texter.

Arbeta med olika stationer.

 

Bedömning

Du bedöms flera gånger under terminen. Du får alltid veta om vi övar eller om du bedöms.

Du visar dina förmågor muntligt och skriftligt. Detta kan ske i helklass, i grupper eller enskilt för mig.

Du gör regelbundet utvärderingar. Vi dokumenterar i klassrummet, på Unikum, i din målbok eller digitalt.

Jag kartlägger dina kunskaper i materialer Nya Språket lyfter, Bedömningstöd och Bravkod.

Du läser för mig, deltar i lästester, gör skrivuppgifter och deltar i diskussioner.

För att visa att du når målen ska du:

 • Läsa enkla ord med hjälp av ljudning.
 • Känna igen vanliga ord som ordbilder till exempel: och, ser, är, var, en , ett, här, det, vi, du, den, ha, har, kan, inte, hon, han, ja, nej, mig, dig, sig, hej, jag
 • Läsa enkla texter logografisk helordsläsning
 • Berätta i grupp och lyssna på andra.
 • Sammanfatta texter du läser och hör
 • Läsa och förstå enkla meningar som till exempel "Jag ser en katt."
 • Förklara så att andra förstå.
 • Ge och ta muntliga instruktioner.
 • Skriva enkla ord och meningar.
 • Tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: