Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete i förskoleklass

Skapad 2019-08-15 12:40 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola F SO (år 1-3)
Vi vill att du ska trivas och känna dig trygg i förskoleklass. Vi vill ge dig möjlighet att på ett harmoniskt vis leka, lära och utvecklas tillsammans med andra.

Innehåll

Arbetsområde

Målet med värdegrundsarbetet är att du ska känna dig trygg och trivas i gruppen samt att du ska respektera andra och vara väl medveten om allas lika värde. Förskoleklassen skall vara en trygg miljö där du får utvecklas i samspel med andra.

I skollagen(2010:800) kap.9 § 2 står det att utbildningens syfte i förskoleklassen är att stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen skall främja elevens allsidiga kontakter samt sociala gemenskaper. 

Vi arbetar ständigt med skolans ledord:

 • Ansvar- jag tar ansvar för mina egna, andras och skolans saker samt för vad jag säger och gör
 • Hänsyn- jag behandlar andra så som jag tror de vill bli behandlad, jag respekterar  mig själv och andra, alla är lika mycket värda
 • Gemenskap-  får vi när vi tar ansvar och visar hänsyn, ingen ska behöva vara ensam

Konkreta mål

Du ska få möjligheter till att träna dig i att:

 • umgås och leka med andra
 • utveckla din empatiska förmåga
 • lära känna nya vänner
 • träna dig på att uttrycka dig och stå för vad du tycker
 • öva på att lyssna på andra
 • öva på att sluta direkt om någon säger stopp eller ber dig att sluta göra något

 

Undervisning

Du kommer att få vara med i leklotteri för att testa nya aktiviteter i nya kamratkonstellationer. Du kommer delta i lekar bl.a. samarbetsövningar. Du kommer ges möjlighet att vara med i reflekterande samtal utifrån situationer som uppstår i leken, kompisfilmer och skönlitteratur.Vi kommer ha kompismassage. Vi arbetar med kompissamtal där vi pratar om hur en bra kamrat är genom att synliggöra positiva händelser och beteenden. I samtal talar vi om hur man kan ta ansvar och hur man kan visa hänsyn mot varandra för att vi ska få en god gemenskap. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: