Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1

Skapad 2019-08-15 12:40 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F SO (år 1-3)
So år 1

Innehåll

Syfte 

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. 

Undervisningens innehåll: Vad? 

Att leva tillsammans

 • Trafik
 • Familjeliv och skola
 • Normer och regler i elevernas livsmiljö

Att leva i närområdet

 • Vårt samhälle

Att leva i världen

 • Hur möten, till exempel klassråd organiseras och genomförs
 • Mänskliga rättigheter

 

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Jag och min familj
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt
 • Sätta upp gemensamma trivselregler
 • Klassråd
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola
 • Yrken och verksamheter i närområdet
 • Barnkonventionen

 

Kunskapskrav för år 3

Se nedan

Bedömning

Eleven deltar aktivt i samtal och diskussioner. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: