Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO

Skapad 2019-08-15 13:01 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vi kommer börja med samhällskunskap under hösten 2020 för att avsluta skolåret med samtidshistoria vårterminen 2021

Innehåll

v.34-35  Trafikkunskap- regler och lagar

v.36-37  Skolan- kunskap, mobbning och stöd

v.38-40  Demokrati- Sverige, riksdagspartier, ideologier och mänskliga rättigheter  

v.41-43  Vårt land- skog,landsbygd,fjäll och stad

v.45-47  Årstider och väder

v.48-51 Kristendom- Gud och högtider samt andra religioner

v.2-4     Stenåldern-de första invandrarna och värmetiden

v.5-6     Bronsåldern- levnadsvillkor, metaller och ute i världen

v.7-8     Järnåldern- båtar och hövdingar, levnadsvillkor och ute i världen

v.10-12  Vikingar- upptäckter, handel och levnadsvillkor

v.13-15  Stormaktstiden- Gustav Vasa- Karl den 12

v.16-17  1800-talet- Utvandringen till USA

V.18-19  1:a Världskriget- orsaker samt konsekvenser

v.20-21 2:a Världskriget- orsaker samt konsekvenser

v.22-23 Nutidshistoria- Sovjetunionen/USA, konflikten i mellanöstern

Varje vecka kommer eleverna att titta på lilla aktuellt/aktuellt samt arbeta med ipads.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om Sveriges historia från år 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
  SO  E 9
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och bidrar till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
  SO  E 9
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
  SO  E 9
 • Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  SO  E 9
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
  SO  E 9
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  E 9
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  E 9
 • Eleven medverkar också i att genomföra fältstudier och ger något exempel på en process som formar och förändrar jordytan.
  SO  E 9
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
  SO  E 9
 • I samtal om globala miljöfrågor kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  E 9
 • Eleven kan ge exempel på olika lagar och regler i samhället och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
  SO  E 9
 • Eleven kan också medverka i att beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
  SO  E 9
 • Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  SO  E 9
 • Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och bidrar till resonemang om deras funktion.
  SO  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om Sveriges historia från år 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
  SO  C 9
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för enkla resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
  SO  C 9
 • Dessutom för eleven delvis underbyggda resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
  SO  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  SO  C 9
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
  SO  C 9
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett delvis fungerande sätt och föra enkla resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  C 9
 • Eleven genomför också fältstudier på ett delvis fungerande sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
  SO  C 9
 • Dessutom för eleven enkla resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
  SO  C 9
 • I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge enkla och delvis underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  C 9
 • Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för enkla resonemang om varför de kan behövas.
  SO  C 9
 • Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
  SO  C 9
 • Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  SO  C 9
 • Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för enkla resonemang om deras funktion.
  SO  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om Sveriges historia från år 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
  SO  A 9
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för välutvecklade resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
  SO  A 9
 • Dessutom för eleven väl underbyggda resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
  SO  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  SO  A 9
 • Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
  SO  A 9
 • Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett väl fungerande sätt och föra välutvecklade resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  SO  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
  SO  A 9
 • Eleven genomför också fältstudier på ett väl fungerande sätt och ger exempel på processer som formar och förändrar jordytan.
  SO  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om förutsättningar för befolkning och bebyggelse i olika delar av världen.
  SO  A 9
 • I samtal om globala miljöfrågor kan eleven ge välutvecklade och väl underbyggda förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  A 9
 • Eleven kan ge exempel på lagar och regler i samhället och för välutvecklade resonemang om varför de kan behövas.
  SO  A 9
 • Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva politiska val och styrelsesätt i Sverige, rättssystem, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder.
  SO  A 9
 • Eleven berättar något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  SO  A 9
 • Dessutom ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och för välutvecklade resonemang om deras funktion.
  SO  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  SO  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: