Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 3 A

Skapad 2019-08-15 13:02 i Egebyskolan Mjölby
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Under höstterminen ska vi utveckla förmågan att läsa karta, orientera sig i närområdet med hjälp av att kunna läsa karttecken och att kunna passa kartan. Vi kommer utveckla våra grundmotoriska rörelser och utveckla vår kondition genom att öva olika grenar inom friidrotten. Under denna period kommer du även få möjlighet att öva vattenvana och simförmåga samt.

Innehåll

Vad du ska lära dig

 

Så här ska vi arbeta 

 v.34 Vi övar vattenvana och simförmåga i Skogssjön

 v.35 Vi övar att stöta kul och hoppa höjdhopp

v.36 Vi övar att hopp längd och korta löpdistanser genom reaktionslekar

v.37 Vi övar att kasta med liten boll samt lite längre löpdistanser 200 - 400 m

v.38 Vi övar att läsa kartan, karttecken, stjärnorientering på skolgården

v.39 Vi övar att läsa kartan, karttecken och linjeorientering på skolgården.

V.40 Vi övar att läsa kartan, passa kartan, karttecken samt uppdragsorientering.

 

Det här ska bedömas

Simförmåga och vattenvana

Grundmotoriska rörelser

Att kunna följa en enkel instruktion

Att kunna följa enkla regler kopplat till en sport

Att kunna orientera sig i närmiljön med hjälp av en enkel karta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

Höstterminen 2019

På väg att nå förväntade kunskaper
Når förväntade kunskaper
Visar mer än förväntade kunskaper
Rörelse
Bollsporter/bollekar Friidrott Springa Kasta Hoppa
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Simundervisning
Lek och rörelse på grunt vatten Kan simma 50 m bröstsim varav 10 m ryggsim
 • Idh  1-3
Friluftsliv och utevistelse
Att orientera sig
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: