Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 4, h.t., arbetsområde 1

Skapad 2019-08-15 13:02 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
Under höstterminens arbetsområde 1 får du lära dig: att avläsa bilder av tal, siffrornas talvärde, att addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000 samt hur man mätte förr i tiden.

Innehåll

Minimum att hinna med under arbetsområde 1 är att räkna de gröna sidorna i kapitel 1, 2 och 3, alltså fram till diagnosen mitt i kapitlet, samt att också göra diagnoserna 1, 2 och 3.

När du hunnit med att göra det ovanstående har du klarat av grunderna för höstens arbetsområde 1. Den tid som återstår fram tills att du ska göra den första provräkningen för å.k. 4 använder du till repetitionsuppgifter eller fördjupningsuppgifter på det du arbetat med i arbetsområde 1. Du kommer av din lärare att få speciella repetitionsuppgifter eller fördjupningsuppgifter som är anpassade för just dig.

Matriser

Ma
Matematik, åk 4, h.t., arbetsområde 1

Nivå 1
Du har en liten bit kvar innan du nått kunskapsmålen.
Nivå 2
Du har nått kunskapsmålen.
Ny nivå
Du har nått kunskapsmålen med god marginal.
Arbetsområde 1
Taluppfattning - kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000 - förstå vårt talsystem - kunna ordna tal efter storlek - kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje Addition och subtraktion - förstå hur addition och subtraktion hör ihop - veta hur likhetstecknet används - kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 -10 000 - kunna använda addition och subtraktion vid lösning av textuppgifter och vid problemlösning Geometri - känna till hur man mätte längd förr - kunna mäta och rita sträckor - kunna uppskatta och mäta längd - kunna växla mellan olika längdenheter - känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt - kunna rita kvadrater, rektanglar och trianglar med givna mått - kunna räkna ut figurers omkrets
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: