👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korsstygnsbroderi - qr-kod

Skapad 2019-08-15 13:03 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 7 Slöjd Svenska
Du kommer att få lära dig att brodera korsstygn som är ett bundet broderi. Motivet kommer att vara en qr-kod. Vad kommer att dölja sig bakom din qr-kod? Jo, ett svenskt ordspråk. Detta kommer att var ett samarbete mellan slöjd och svenska.

Innehåll

Vad skall vi då konkret arbeta med?

Jo, följande ska du göra;

 • att välja ett ordspråk
 • skriva ut ditt broderimönster
 • hur man räknar ut storleken på väven
 • välja grovlek på aidaväven
 • sick-sacka aidaväven
 • tråckla mitten både lodrät och vågrät på aidaväven
 • välja broderigarn utifrån grovleken på aidaväven
 • välja grovlek på broderinålen utifrån aidaväven
 • räkna ut var du ska börja brodera
 • lära dig hur man fäster tråden i början och i slutet/ slalom
 • att brodera korsstygn
 • pressa/stryka ditt färdiga arbete
 • montera ditt arbete
 • göra en tvinnad snodd som kantavslutning
 • muntlig redovisning i svenskan
 • skriftlig redovisning på begrepp i slöjden

 

 

 

Du ska göra en muntlig redovisning i svenskan på cirka 3-5 minuter, där du ska svara på följande;

Förklara ordspråkets härkomst och vad det betyder.

Visa att din qr-kod fungerar.

Berätta hur ditt arbete/process har gått.

Skulle du gjort något annorlunda? Vad?

 

Följande begrepp ska du förklara i en presentation i Classroom.

aidaväv

tråckla/sytråd/synål

broderinål

pärlgarn/märkgarn/moulinegarn

fästa

korsstygn

pressa/ stryka

pressduk

tvinnad snodd

 

 

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Slöjden i samhället

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Allt eftersom arbetet fortskrider kommer vi att ha praktiska och teoretiska genomgångar som visar hur du skall göra.

Avslutningsvis ska du göra en muntlig redovisning i svenskan.

I slöjden ska du göra en presentation i Classroom där du förklarar begreppen ovan.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma;

 • hur du designar och framställer ditt föremål
 • hur du använder de redskap vi behöver
 • hur du utvecklar din idé 
 • hur du driver arbetsprocessen framåt
 • hur du kan använda specifika slöjdord när du redovisar ditt omdöme om din arbetsinsats
 • hur du tolkar och för resonemang om ditt arbete och dess utseende

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9