Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminplanering Eng. 9a HT 19

Skapad 2019-08-15 13:08 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola F – 9 Engelska
Terminplanering för hösten 2019 i kl. 9a

Innehåll

 

Årsplanering för kl. 9a Engelska 2019/2020

 

I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena brott och straff, kärlek, liv och död samt engelska världen runt. Dessa arbetsområden utmanar eleverna att ta ställning i svåra frågor och diskutera sociala och kulturella företeelser.

 

 Kursplanen i engelska delas in i tre delar; förmågor, centrala innehållet och kunskapskrav. De förmågor som ska tränas och utvecklas kan ses nedan under rubriken förmågor. Dessa arbetar vi med inom alla arbetsområden och det är kring dessa som vi bygger undervisningen. Undervisningen speglar det centrala innehållet. Det centrala innehållet hittar du längst ner i det här dokumentet och är taget direkt ur kursplanen. Kunskapskraven för engelska 7-9 återfinns i kursplanen som kan nås på skolverkets hemsida. (Kursplan: http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/engelska)

 

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

· förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

 

· formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

 · använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

· anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang samt

 

· reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

 

 

Period/ Arbetsområde Mål, material och stoff /Förmågor Bedömningstillfällen/utvärdering

 

 Period 1: (v.34- 43) Brott & Straff

 

Mål, material och stoff :· Använda och förstå ord som har att göra med kriminalitet · Diskutera olika sorters brott/kriminalitet · Diskutera olika straff · Argumentera för och emot dödsstraff · Prata om ökända brott & brottslingar · Prata om kända fängelser · Diskutera noveller rörande brott · Diskutera om tv/film rörande brott · Prata om underrättelseorganisationer

 

Grammatik: passivkonstruktioner; modala hjälpverb

 

Förmågor: · Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. · Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. · Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

 

· Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang

 

Bedömningstillfällen/utvärdering: Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntliga diskussioner, skriftliga uppgifter samt avslutande prov.

 

Provveckor: 42-43

 

Period: 2 (v.45-7) Kärlek

 

Arbetsområde och mål: · Ord och fraser som har att göra med kärlek/relationer · Diskutera kärlek på film och i litteratur · Diskutera förälskelser och känslor · Diskutera dejtande och flirt · Diskutera kärleksproblem · Amerikanska bröllop · Skriva en novell om kärlek · Skriva en dikt om kärlek· Recension av en kärlekshistoria

 

Grammatik: oräknebara substantiv; villkorsbisatser; reflexiva pronomen

 

Förmågor · Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. · Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. · Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda. · Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. · Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntliga diskussioner, skriftliga uppgifter samt avslutande prov.

 

v. 44-48 Nationella Prov muntliga

 

 

 

3 (v.9-16) Liv & Död

 

Arbetsområde och mål:· Diskutera vad ”Ett bra liv” är · Diskutera nära-döden-upplevelser och livet efter detta · Argumentera för och emot aktiv dödshjälp · Diskutera livet med eller utan djur · Prata om ditt liv i allmänhet · Diskutera några av berättelserna i sektionen · Recensera en av berättelserna i sektionen · Använda och förstå ord om liv & död

 

· Grammatik: sättsadverb; ordföljd; verb och –ing-form; possessiva pronomen

 

Förmågor:· Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. · Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. · Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda. · Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. · Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Utvärdering sker löpande under arbetets gång; muntliga diskussioner, skriftliga uppgifter samt eventuellt avslutande prov..

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: