👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordytan förändras

Skapad 2019-08-15 13:11 i Stureskolan Hedemora
Bygger på boken Puls Geografi Sverige, Natur och Kultur
Grundskola 4 Geografi
Arbetet syftar till att ge förståelse för att jordens yta hela tiden förändras och att det sker dels naturligt på olika sätt, dels av människans aktiviteter.

Innehåll

Lgr 11


Arbetets innehåll:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner, se på film, läsa texter i grundboken och arbeta med frågor till texterna som handlar om följande:

 • naturkrafter som nöter (sliter) på jordytan
 • några spår i naturen efter tidigare inlandsisar
 • hur naturen har påverkats av mäniskan och hur naturlandskapet blev ett kulturlandskap
 • funderingar om hur det kan bli i framtiden

Det här ska du kunna berätta om:

 • hur vatten på olika sätt kan förändra jordytan
 • hur vind kan förändra jordytan
 • vilka spår av inlandsisen vi kan se i naturen idag
 • hur och varför de första människorna kom till Sverige
 • skillnaden mellan natur- och kulturlandskap
 • hur människan har förändrat landskapet under årtusenden
 • vad du tror att människans påverkan på naturen betyder för framtiden

Detta kommer att bedömas:

 • ditt deltagande i diskussioner och hur du resonerar kring processer som formar och förändrar jordytan
 • hur du använder dig av geografiska begrepp i samtal och skrift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Bedömningsmatris geografi, Jordytan förändras

Rubrik 1

Sverige
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Naturkrafter
 • Ge  4-6
Du kan några av de naturkrafter vi har i Sverige och hur de påverkar vår natur.
Du kan några av våra naturkrafter och hur dom påverkar vår natur. Samt berätta vilken påverkan människan har på naturen.Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur
Du kan flera av våra naturkrafter och du kan berätta hur de påverkar vår natur.Samt berätta vilken påverkan människan har på naturen. Du ska kunna beskriva hur naturlandskapet blev ett kulturlandskap.Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur. I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Ny aspekt
Läsa
 • Sv  4-6
Du känner lätt igen hela ord och delar av ord när du läser och du märker när du läser fel. Du kan med stöd av hjälpfrågor förstå det viktiga i berättelser och faktatexter.
Du läser med flyt och rättar dig själv när du läser fel. Du använder olika sätt at läsa beroende på typ av text. Du kan på egen hand förstå det viktiga i berättelser och faktatexter.
Du läser med flyt och rättar dig själv när du läser fel och läser för att lära. Du använder olika sätt att läsa beroende på typ av text. Du kan på egen hand förstå det viktiga i längre berättelser och faktatexter och att de har olika syften.
Ny aspekt
Skriva
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan med stöd av vuxen eller tillsammans med en annan elev skriva en kortare faktatext.
Du kan självständigt skriva en kortare faktatext. Du kan på egen hand använda en tankekarta för att samla fakta.
Du kan självständigt skriva en längre faktatext och hämtar fakta från flera olika källor. Du kan på egen hand använda en tankekarta för att samla fakta.