Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1-3

Skapad 2019-08-15 13:14 i Egebyskolan Mjölby
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Under höstterminen ska vi arbeta med att lära oss varför det är viktigt med uppvärmning innan varje idrottspass. Vi kommer ha simkoll och badvett i Skogssjön och prova på flera grenar i friidrott. Vi kommer diskutera säkerhet/skador, tekniken i att utföra ett moment. Efter friidrotten ska vi lära oss hur man orienterar sig i vår miljö med hjälp av kartan. Därefter kommer vi att få lära oss olika dansstilar, rytm och takt till olika musikgenrer. Den sista delen på idrotten för HT är redskap, där olika sammansatta former utgör grunden för att kunna klara av vissa moment. Detta ska vi både träna på, lära oss och även träna på begrepp som hör till olika delar i idrotten.

Innehåll

Vad du ska lära dig

Rörelse: Grovmotoriska grundformer, springa, hoppa och klättra.

Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelse till musik såväl inomhus som utomhus. 

Lekar och rörelse i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge. 

Friluftsliv och utevistelse: Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. 

Hälsa och livsstil: Lekar och rörelse i natur och miljö. Säkerhet och hänsynstagande i lek. 

Så här ska vi arbeta 

 • Uppvärmning och nedvarvning till alla gymnastiklektioner. 
 • Regler och förhållningssätt inom varje idrott. PP.
 • Simning och säkerhet utomhus och inomhus
 • Friidrott inomhus och utomhus (stöta kula, höjdhopp, längdhopp, löpning m.m.). Vi tittar på film, världsstjärnor inom friidrott.  
 • Orientering i närmiljön, skolgården.  
 • Dans, takt och rytm till dansstilar/genrer. Film och musik. 
 • Gymnastik med redskap och begrepp. 
 • Samtal om kroppen: fysisk aktivitet, sömn, mat och hygien. PP.

Det här ska bedömas

 

 • Du kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus. Du försöker röra dig på ett sätt som passar det du gör.
 • Du kan dansa och röra dig på ett enkelt sätt till musik, takt och rytm.
 • Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig.
 • Du är med i lekar utomhus. DU försöker anpassa dig till väder, plats och till allemansrätten.
 • Du kan hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
 • Du ska ha vattenvana och klarade dig på grunt vatten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa

Höstterminen 2019

På väg att nå förväntade kunskaper
Når förväntade kunskaper
Visar mer än förväntade kunskaper
Simundervisning
 • Idh  1-3
Friidrott
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Orientering
Att orientera sig
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Dans och rytm
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Redskap, motorik och teknik
 • Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: