Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På västfronten intet nytt

Skapad 2019-08-15 13:26 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola F
Till varje bokdag kommer ni förutom läsläxan även att ha en ytterligare uppgift. Vi kommer att träna på att ha olika roller under bokcirkeln. Alla kommer att få pröva på alla roller och dessa är: Diskussionsledare och frågeställare Sammanfattare Ordletare Persongranskare

Innehåll

Bokcirkel ”På västfronten intet nytt”

 

Våra bokdagar kommer att vara på tisdagar. Vi kommer att läsa boken under fyra veckor. 

 

Till varje bokdag kommer ni förutom läsläxan även att ha en ytterligare uppgift. Vi kommer att träna på att ha olika roller under bokcirkeln. Alla kommer att få pröva på alla roller och dessa är:

 • Diskussionsledare och frågeställare
 • Sammanfattare                                                            
 • Ordletare
 • Persongranskare

 

Diskussionsledare och frågeställare:

Leder mötet och ser till att alla redovisar och kommer till tals.

 1. Ta reda på om någon har några frågor, funderingar eller vill lägga till något.
 2. Tacka efter varje redovisning.
 3. Ställa tre olika frågor till dagens text; direkt fråga, mellan raderna och bortom raderna.

 

Sammanfattare:

Skriver och berättar vad texten handlar om.

 1. Skriv vad utdraget handlar om med ca 100-150 ord. Ta med det du tycker är viktigast, roligast eller mest spännande.
 2. Läs upp din text för gruppen.

 

Ordletare:

Letar upp och antecknar svåra, ovanliga eller viktiga ord ur texten.

 1. Välj ut minst 10 ord.
 2. Slå upp orden i ordlistan och skriv en förklaring eller synonym.
 3. Gör en ordövning med orden till gruppen.

 

 

Persongranskare:

Skriver och berättar om huvudpersonen/huvudpersonerna i texten.

 1. Beskriv hur personen ser ut och hur personen är, t ex modig, snäll, glad, sorgsen… Berätta så mycket du kan. Utvecklas eller förändras personen på något sätt?
 2. Ge exempel ur texten, som styrker dina påståenden.

 

Efter varje bokcirkel lämnar ni in era olika uppgifter till mig.

 

 

 

Konsten att ställa frågor

 

 1. Informationsfrågor - Leta information i texten (Direkta frågor)

 

     Du skapar en fråga där svaret går att hitta utskrivet i texten. Läsaren kan alltså   

     leta efter  informationen och därmed hitta svaret i texten. Läsaren ska inte behöva  

     dra egna slutsatser eller tolka.  

 

     Använd frågeord som: vem, vad, när?

     För att: nämna, definiera, identifiera och peka ut

 

b)  Reflektionsfrågor med utgångspunkt i texten (Mellan raderna)

 

      Du skapar en fråga där läsaren kan hitta information på flera ställen i texten

      Läsaren måste sedan koppla i hop dessa “ledtrådar” och dra slutsatser för att 

      komma fram till svaret. Att göra en läsning mellan raderna innebär alltså att 

      läsaren måste tänka efter och koppla ihop information.

 

    Använd frågeord som: varför, hur,  på vilket sätt, vad menar..?

     För att: förklara, hitta samband, hitta kontraster och jämföra

 

c)  Reflektionsfrågor som utmanar texten (Bortom raderna)

 

    Du skapar en fråga där läsaren måste använda sin förförståelse och sin

    omvärldskunskap för att kunna svara. Detta innebär att läsaren till exempel

    använder sin tidigare kunskap och sin livserfarenhet, eller utgår ifrån andra texter. 

    Läsaren måste tolka, resonera och relatera för att svara på frågan

     

     Använd frågeord som: tänk dig att, låtsas om, finns det några likheter/skillnader,   

     hur ser du på…., vad hade du gjort om…?

     För att: dra nya slutsatser, rekonstruera, göra hypoteser

 

Läsplanering:

 

Tisdag v 36 Läsa till s 85

Tisdag v 37 Läsa till 156

Tisdag v 38 Läsa till 191

Tisdag v 39 Läsa ut boken

 

Grupper

1.    Gustav KT, Milanas, Ella, Elliot, Neo

2.    Emma T, Annie, Melvin, Lucas, Louise

3.    Erik W, Theo, Alvin, Ida, Amanda

4.    Erin, Emma E, Eric F, Elias

5.    William S, Emil, William C, Samuel

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: