Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa förstå och samtala

Skapad 2019-08-15 13:27 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Vi kommer under hösterminen 2015 läsa kortare skönlitterära texter och jobba med lässtrategier och läsförståelse. Vi kommer även genomföra samtal i både stor och liten grupp kring de texter vi läser.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi läser olika texter med fokus på att förstå dess innehåll på olika nivåer.

Innehåll

Hur

Vi kommer att läsa skönlitterära texter och jobba med lässtrategier och läsförståelse.  Vi kommer läsa högt i klassen där alla kommer att använda samma bok, i små grupper och enskilt. Vi kommer även genomföra samtal i stor och liten grupp kring de texter vi läser. Fokus kring dessa texter är att förstå det som står på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Dessutom tränar vi på att använda rätt uttal och betoning samt att läsa med inlevelse och melodi. 

 

 

 

Mål och Bedömning

Efter avslutat arbetsområde kommer jag bedöma din förmåga/dina färdigheter att:

-Läsa med flyt och att använda lässtrategier.

-Visa din läsförståelse genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll.

-Tolka och föra resonemang om olika texters budskap.

-Samtala och ställa frågor om och kring de texter vi läser.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: