Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Kurdiska HT 19 V(36-43)

Skapad 2019-08-15 13:36 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, skriva och tala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

1- Att delta i samtal och kunna presentera sig för olika mottagare.

2-Att träna sitt uttal, betoning och satsmelodi samt olika talande variationer.

3- läsa och skriva olika texter på kurdiska och jämföra med det svenska.

 

 

Undervisning och arbetsmetoder

1- Högläsning och förklara innehållet.

2- Grupp/gemensam diskussion/argumentation om olika frågor.

3- Grupparbete om olika begrepp och frågor.

4- Ord förhör/övningar om texten.

5- Använda digitala verktyg.

 

 

Eleven har uppnått målen när...

Eleven kan:

1- Läsa/skriva om text och sammanfatta detta.

2- Delta i samtal och resonera över innehållet i texten.

3- Beskriva olika texter muntligt/skriftligt.

4- Skrivregel och stavning har utvecklats.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: