Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt Hungerspelen år 9

Skapad 2019-08-15 13:38 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Vi ska under några veckor framöver läsa och prata om boken Hungerspelen av Suzanne Collins. Boken finns också filmatiserad och läsprojektet kommer att avslutas med att vi tittar på filmen.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Skönlitteratur öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Detta hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten.

Innehåll

Under följande sju veckor kommer vi att arbeta med Hungerspelen av Suzanne Collins. I samband med att ni läser boken kommer ni att skriva läslogg. Jag kommer att ge er ett antal citat varje vecka som ni i er läslogg ska tänka till kring. Arbetet kommer sedan att avslutas genom att ni gör en skriftlig bedömning där ni svarar på analyserande frågor.

Läsgång Hungerspelen

Kapitel 1: Gemensamt med mig vecka 34

Kapitel 2-5: 4/9

Kapitel 6-9: 11/9

Kapitel 10-13: 18/9

Kapitel 14-17: 25/9

Kapitel 18-20: 9//10

Kapitel 21-24: 16/10

Kapitel 25-27: 23/10

 

Eleverna kommer att ha veckoläxa onsdag-onsdag då de ska ha läst veckans kapitel och sidor. Vi kommer sedan att på lektionstid arbeta med citaten.

Detta kommer bedömas 

 • läsa och förstå
 • analysera och reflektera över läst text både i läslogg och i bedömningen
 • diskutera kring bokens innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska år 7-9

Kvalité / område

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa
Nivå 1: Du behöver öka din läsvana genom att läsa mycket.
Nivå 2: Du kan läsa ungdomslitteratur, faktatexter och tidningsartiklar om olika ämnen. Du har tagit del av några kända böcker och författarskap. Du kan återge det lästa på ett sammanhängande sätt samt reflektera kring texten.
Nivå 3: Du har läst litteratur inom olika genrer. Du kan anpassa ditt sätt att läsa efter syftet. Du kan diskutera kring texters innehåll och form. Du kan tolka och analysera olika texter, dra slutsatser och se sammanhang. Du jämför olika texter, tolkar och granskar budskap i olika medier.
Nivå 4: Du har bredd i din läsning. Du har läst litterära klassiker samt visar på förståelse för dess betydelse för samhället samt hur de har satt spår i den moderna litteraturen. Du kan dra slutsatser utifrån egna och andras erfarenheter och tankar. Du kan referera till andra texter för att stärka din åsikt.
Skriva: Språk
Nivå 1: Du behöver träna på meningsbyggnad och/eller stavning samt strukturen.
Nivå 2: Du kan skriva olika sorters enkla texter där du använder dig av grundläggande kunskap om skrivregler så att innehållet framgår tydligt. Du använder dig av ett i huvudsak korrekt tempusbruk. Du är medveten om språkliga strukturer och känner till termer.
Nivå 3: Du arbetar medvetet med ditt språk för att göra det mer uttrycksfullt, korrekt och tydligt. Du använder dig av ett varierat ordval och en varierad meningsbyggnad. Du använder dig av ett korrekt tempusbruk. Du har ett gott bruk av skiljetecken, styckeindelning och rubriker. Du har få stavfel.
Nivå 4: Du uttrycker dig säkert och välformulerat och med tydligt sammanhang. Du kan tolka och värdera olika texter med originalitet där du visar din personliga stil.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: