Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg 2019

Skapad 2019-08-15 13:40 i Rindö förskola Vaxholm Stad
Barngrupp, ålder och antal barn: Beskrivning av tema/projekt – vad är det vi har fokus på?
Förskola
Vi vill utmana barnen på vår Grön flagg-resa och i det miljöarbete vi har på förskolan.

Innehåll

Varför?

Vår förskola deltar i Håll Sverige rents projekt Grön flagg som riktar sig till just skolor och förskolor. Vi lever i en värld där våra resurser håller på att ta slut och vi kommit till en punkt där miljön börjar tas på allvar. Det är viktigt att skolor och förskolor också engagerar sig för miljön och framförallt för barnens framtid.

Förskolans utvecklingsområden

Utvecklingsområde 1: Livsstil och hälsa - rörelseglädje - Vi vill att barnen ska få med sig en hälsosam och hållbar inställning till sin hälsa och välmående. En chans att minska stillasittandet och skapa förutsättningar för ett liv i rörelse.

Utvecklingsområde 2: Djur och natur - Vi vill bidra till ett mer hållbart samhälle genom att ta hand om allt levande (djur och natur) som finns runtomkring oss.

Utvecklingsområde 3: Konsumtion och resurser - Vi vill bidra till ett mer hållbart samhälle där barnen lär sig att vi kan göra skillnad för vårt klimat och vår planet.

Vad?

Förskolans utvecklingsområden

Utvecklingsområde 1: Livsstil och hälsa - rörelseglädje - Vi vill lära barnen om rörelseglädje, hälsosam kost och ge dem en känsla av välmående.

Utvecklingsområde 2: Djur och natur - Vi vill att barnen ska lära sig att visa respekt och värna om djur, natur och närmiljö. Vi vill också lära barnen om ekosystem, hur allt hänger ihop och är beroende av varandra.

Utvecklingsområde 3: Konsumtion och resurser - Vi vill lära barnen att minimera matsvinn, papperskonsumtion, spara energi (el, vatten), värna om material och leksaker.

Hur?

Förskolans utvecklingsområden

Utvecklingsområde 1: Livsstil och hälsa - rörelseglädje -  På ett lekfullt sätt utforskar vi rörelse tillsammans med barnen. Fokus på rörelse på olika plan, t.ex. dans, yoga, hinderbanor, grupplekar, skogsutflykter, röris.

Utvecklingsområde 2: Djur och natur - Vi går till skogen, planterar för att bidra till att fjärilar, bin och insekter fortsätter att leva och frodas. Kanske fixa ett bihotell? Vi utforskar djurhagarna runtomkring oss.

Utvecklingsområde 3: Konsumtion och resurser - Vi pratar med barnen om konsumtion. Hur mycket behöver man ta? (toapapper, ritpapper, handpapper, vatten, mat på tallriken). Vi lär barnen att vara rädda om vårt material och hur det i förlängningen gör att vi konsumerar mindre och sparar på vår planet.

 

Hur anpassar vi arbetet så att det passar Smörblommans barn?

1. Livsstil och hälsa - rörelseglädje

Barnen visar ett stort intresse för olika typer av rörelse, motoriska utmaningar, yoga och dans. Vårt mål blir att fortsätta utveckla oss inom dessa områden.

 

 

2. Djur och natur

Vi utforskar naturen och olika djur runtomkring oss på ön.

 

3. Konsumtion och resurser

Vi tränar på att minska vår konsumtion. T.ex. genom att lära barnen att stänga av vattnet, ta lagom med papper att torka sig med, ta så mycket mat man orkar äta upp, utnyttja båda sidor av ett ritpapper och rita över hela pappret.

När?

Vi har fram tills 27 mars 2020 på oss att slutföra vår Grön flagg-resa. Eftersom vi inte har så stor tidspress på oss kan vi låta projekten pågå parallellt med andra pågående projekt. Vi kan låta barnen styra i stor utsträckning utifrån deras intressen.  

Pedagogisk dokumentation:

Vi dokumenterar genom att fota, filma och anteckna reflektioner kring det vi utforskar. Detta sammanställs sedan i bloggar, lärloggar och/eller i vår Grön flagg-resa på www.hsr.se/gronflagg.

Arbetslaget ansvarar tillsammans för att dokumentationen blir gjord.

Anteckningar från Grön flagg-möten sammanställs under ALL-fliken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: