Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi åk 9

Skapad 2019-08-15 13:41 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 9 Samhällskunskap
Hur fungerar den svenska samhällsekonomin och hur påverkar det vår privatekonomi? Vilka möjligheter har vi själva att påverka vår ekonomiska situation genom yrkesval och våra val som konsumenter? I alla länder rör sig pengar och andra resurser i ett stort kretslopp mellan olika delar av samhället. Det kan vara mellan familjer, företag, banker och staten, men även globalt mellan olika länder. Du och din familj är också en del av det ekonomiska kretsloppet.

Innehåll

Arbetssätt

 • genomgångar
 • läsförståelse
 • skrivuppgifter

Bedömning

 • läxförhör begrepp x 2
 • bedömningsuppgifter
 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Ekonomi åk 9

F
E
C
A
Jag har...
kunskaper om olika samhällsstrukturer. Kunskaperna är
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du har ganska goda kunskaper om yrkeslivet, privatekonomi och samhällsekonomi. grundläggande
Du har goda kunskaper om yrkeslivet, privatekonomi och samhällsekonomi. goda
Du har mycket goda kunskaper om yrkeslivet, privatekonomi och samhällsekonomi. mycket goda
Jag kan...
undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Beskrivningens samband mellan de olika samhällsstrukturerna är
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan beskriva hur skatt, lån och ränta samt företagande fungerar på ett enkelt sätt. Du använder minst ett enkelt exempel i dina beskrivningar. enkla
Du kan beskriva hur skatt, lån och ränta samt företagande fungerar på ett utvecklat sätt. Du använder minst ett utvecklat exempel i dina beskrivningar. förhållandevis komplexa
Du kan beskriva hur skatt, lån och ränta samt företagande fungerar på ett välutvecklat sätt. Du använder minst två välutvecklade exempel i dina beskrivningar. komplexa
Jag kan...
använda begrepp och modeller. I beskrivningarna fungerar begreppen/modellerna
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du använder ibland några av de begrepp som vi tränat på, på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan förklara skatt och BNP på ett ganska bra sätt. i huvudsak
Du använder ofta några av de begrepp som vi tränat på, på ett ganska bra sätt. Du kan förklara skatt och BNP på ett bra sätt med något exempel. relativt väl
Du använder konsekvent några av de begrepp som vi tränat på, på ett mycket bra sätt sätt. Du kan förklara skatt och BNP på ett mycket bra sätt med flera exempel. väl
Jag kan...
föra resonemang om hur individer och samhället påverkar och påverkas av varandra. Resonemangen är
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan resonera om hur samhälle och individer påverkas av att betala skatt, och vad som händer som vi inte gör det, Ditt resonemang är enkelt, i ett led med något fungerande exempel. enkla
Du kan resonera om hur samhälle och individer påverkas av att betala skatt, och vad som händer som vi inte gör det, Ditt resonemang är utvecklat, i flera led med några utvecklade exempel. relativt väl utvecklade
Du kan resonera om hur samhälle och individer påverkas av att betala skatt, och vad som händer som vi inte gör det, Ditt resonemang är välutvecklat, i flera led med några välutvecklade exempel. välutvecklade och nyanserade
Jag kan...
värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor. Resonemangen är
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan uttrycka din åsikt i någon samhällsfråga som rör ekonomi och arbetsliv på ett enkelt sätt. Du använder något enkelt argument. enkla och till viss del underbyggda
Du kan uttrycka din åsikt i någon samhällsfråga som rör ekonomi och arbetsliv på ett utvecklat sätt. Du använder några utvecklade argument. utvecklade och relativt väl underbyggda
Du kan uttrycka din åsikt i någon samhällsfråga som rör ekonomi och arbetsliv på ett välutvecklat sätt. Du använder några välutvecklade argument. välutvecklade och väl underbyggda
Jag kan även...
växla mellan olika perspektiv.
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Du kan ange något enkelt motargument till din åsikt. till viss del
Du kan ange några utvecklade motargument till din åsikt. i förhållandevis stor utsträckning
Du kan ange några välutvecklade motargument till din åsikt. i stor utsträckning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: