Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2019-08-15 13:46 i Sankt Olofs skola Simrishamn
Grundskola F Svenska
Vi arbetar med ett konkret och utmanande material. Vi har högläsning, lyssnar på sagor, samtal, skapande, ramsor, sång, arbetshäften samt veckans bokstav. Vi använder även oss av iPads / dator och olika pedagogiska spel i verksamheten och eleverna får bekanta sig med bokstäverna genom Ur:s pedagogiska filmmaterial, livet i bokstavslandet samt Bokstavståget via Skolplus.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Dessutom ska undervisningen i de vardagliga aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. (Lgr 11)

Det här ska jag träna på: 

 • Utveckla språklig medvetenhet
 • Träna på att tala och lyssna på ett lekfullt sätt
 • Kunna lyssna koncentrerat på kamraterna
 • Utveckla kunskapen för att kunna lyssna på och återberätta en berättelse
 • Träna på att kunna ta instruktioner enskilt och i grupp
 • Utveckla förmågan att tala inför stora och små grupper
 • Utveckla och lära känna sambandet mellan bokstav och ljud
 • Utveckla kunskapen i läs- och skrivriktning
 • Skriva på dator
 • Stimulera intresset för läs- och skrivning
 • Utveckla förmågan och förståelsen för alfabetet och den alfabetiska ordningen.
 • Utveckla kunskapen för ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Så här ska jag träna på det:

 • Genom att aktivt delta 
 • Genom att lyssna och visa intresse
 • Genom att diskutera och reflektera 
 • Genom att utforska och undersöka egna teser
 • Genom att våga testa och delge erfarenheter 
 • Genom att diskutera och reflektera enskilt och i grupp 
 • Genom att ta ansvar för ditt eget lärande
 • Genom att utveckla intresset för språket på ett lekfult sätt

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: