Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjduppgift år 9

Skapad 2019-08-15 13:47 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola 9 Slöjd
Syfte Genom undervisningen ska ni få utveckla era kunskaper i att formge Och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga Verktyg och hantverkstekniker. Ni ska kunna välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet. Analysera och värdera arbetsprocessen. Ni ska få en medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt en förståelse för slöjd, hantverk och design.

Innehåll

Genomförande

 

Ni ska under år 9 planera och genomföra ett eller flera större projekt som du själv eller med stöd, planerar, arbetar och utvärderar. För att skriva en bra utvärdering för anteckningar samt ta bilder över ditt arbete som ni sedan delar med mig på Unikum. Skriv efter efter avslutad lektion så att du får med de moment du gjort. Utvärderingarna ska skrivas på unikum.Bedömning

 

 • Jag kommer att titta på din förmåga att kunna rita och formge slöjdföremål.

 • Din förmåga att utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial.

 • Hur du använder olika hantverkstekniker och hur du hanterar verktyg och redskap.

 • Hur du kan ta instruktioner så att du under arbetsprocessen bidrar med handlingsalternativ som leder projektet framåt.

 • Hur du kan resonera om arbetsprocessen med användning av slöjdspecifika begrepp och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalité, form och funktion.

 • För en bedömning vill jag att ni ska ha foto, på skiss/ritning som ni använt under ert arbetet. Ska finnas på Unikum.
 • Processkrivning över arbetet.
 • Bild på färdig produkt.

Uppgifter

 • Processkrivning

 • Processkrivning

 • Processkrivning

 • Processkrivning

 • Processkrivning

 • Avslutningsprojekt åk 9

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: