Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid!

Skapad 2019-08-15 14:01 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi arbetar med revolutionerna i världen.

Innehåll

Historia, Revolutionernas tid! 

Planering v 34-40  Prov v 40, ons+fre 2+4 okt 

V 34 Sidorna ni skall läsa:

Ökande världshandel

https://gleerupsportal.se/laromedel/historia-7-9/article/8a4eaaf8-061f-45c0-8795-54eb115ea087

Kolonier, stora vinster och nya konkurrenter

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/2fc4cb5c-6555-44a0-9607-251cb2abae20

Triangelhandeln

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/3b14adb4-4cac-4abd-9835-74850e3990e5

Storbritannien blir ledande

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/0cb6195c-d15a-474c-b057-206187b3f731

Sverige- kolonialmakt?

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/d1ee61d5-7959-4265-bf27-5a88017b0280

Fördjupning

Okänt land

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/791ef33e-b9ce-4f18-8e61-7e6820ed58d4

Repetition, reflektion

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/1eb0ec17-c179-4e46-8826-b5f2997abb56

 V 35

Amerikanska frihetskriget

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/e624302b-b22d-44f5-ac59-1fa400a868b2

Bråk!

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/92882213-9d93-4e10-8ac0-30a3e4ec13bf

Amerikanska frihetskrigets betydelse

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/043a45d3-9cd0-43ef-af8b-4d83de4cdd0d

Missnöjda grupper

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/ce9f1d43-0e26-419e-98df-e95532cb12fa

Fördjupning

Australien- ett fångläger

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/402ec908-7b69-4e56-a519-867994a9d01f

Repetition, reflektion

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/5746e0a3-af8b-48a6-8650-2455c376b8cc

 

V 36-37

Franska Revolutionen

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/2cec6e57-b7ab-4c91-875f-d469303e3f6e

Ett land i kris

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/940c0a98-c77d-40d9-82b3-8eea2f07ccf5

Upplysningen påverkar

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/3cbaa17f-23db-41df-a0ea-a51589607322

Revolution!

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/5620915d-788a-452e-b896-1ef42dd8c3bc

Husarrest och flykt

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/c7269b77-7f49-4f68-9e64-3a021ed58778

Giljotinen regerar

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/b9114067-856a-4130-9550-fc12d0c38aae

 

Napoleon

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/83cae406-e4cf-427d-85f2-0f542b98b64a

Resultat av revolutionen

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/63fead06-c242-430e-8530-03e77e237935

 

Fördjupning

Marie Antoinette

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/19f33aa8-3b74-44fe-b324-a1810edc190c

Repetition, reflektion

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/fccaf707-9092-4253-a52b-3572b2b7dec4

 

V 38 

 Industriella revolutionen

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/580dc846-1ae4-4a08-ae29-f5b07a6de696

Började i Storbritannien

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/2da7df71-3913-4488-9485-03c14f99d577

 

Industrier växer fram

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/22cc7a86-0b9b-462f-88eb-b50721a55e99

Livet i gruvorna

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/14b35f0a-8bc4-473d-bb9a-e8a8f66b3b7e

Befolkningsökning

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/d4ff5ee1-f025-42e9-9b6d-ba2af5445fa6

Vaccinet

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/d5d7e2bb-797c-4a13-9dd3-e5f1a6846e3d

Fördjupning

Uppfinningarnas tid

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/15cc3d2e-7e69-414d-8015-f1fb5b8b22ff

 

Repetition, reflektion

https://gleerupsportal.se/location/historia-7-9/article/58637141-10be-4ace-8769-17f125ff0da0

 

V 39-40 Vi övar/arbetar med kompendium inför provet Repetera samt sammanfattning!


V 40, Prov ons+fre 2+4 okt Troligtvis traditionellt prov med frågor som skall besvaras antingen digitalt eller med penna

MvH Stefan

Matriser

Hi
Revolutionernas tid!

Revolutionernas tid!

F
E
C
A
Tidsperioder, samhällsförändringar samt levnadsvillkor
Eleven har inte kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar inte det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven inte hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Utvecklingslinjer
Eleven kan inte undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver inte enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger inte någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar inte sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: