Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurdiska Planering Åk F-3 H 2019

Skapad 2019-08-15 14:03 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundskola F – 3
Vi kommer att arbeta med kurdiska i vardagsnära situationer med fokus på att tala och förstå språket. Vi jobbar även med skrivning och läsning i läroboken.

Innehåll

 

Syfte

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera, uttrycka sig, forma bokstäverna rätt, skriva enkla ord, läsa enkla ord,  bygga på till enkla meningar, skriva små texter, beskriv en bild med enkla meningar och läsa enkla texter. .

 

MÅL

 

 Du ska lära dig:

 

 • alfabetet (bokstavsljud, symbol, bokstavsnamn) 
 • att ljuda bokstäver till ord
 • att läsa i rätt riktning
 • att läsa ord, korta fraser, enkla texter
 • att skriva ditt namn, ord, skapa meningar och enkla texter
 • att lyssna, förstå, återberätta och delta i samtal
 • att uttrycka dig tydligt och sammanhängande
 • att läsa olika texter och tolka deras budskap
 • att uttrycka dina tankar, känslor och åsikter i olika situationer
 • att utöka din ordkunskap inom olika ämnesområden
 • att bekanta dig med den kurdiska kulturen och jämföra med den svenska

 

Arbetssätt:

 

 • Vi kommer att arbeta med alla bokstäverna på olika sätt. T.ex. dator, Ipod och kortspel
 • Vi kommer att läsa och öva läsförståelse genom olika språkmateriel t ex. läroböcker, sagor och berättelser.
 • Vi kommer lära oss hur man skriver meningar och ord.
 • Vi  kommer att läsa högt åldersanpassade texter som finns i läroboken.
 • Vi pratar om kurdiska traditioner och försöker att hitta liknelser och skillnader i förhållande med svenska traditioner.
 • Vi tittar och lyssnar på sagor och filmer.
 • Vi ställer och svarar på frågor.
 • Vi tränar, återberättar sagor och egna upplevelser.
 • Vi kommer att träna på att prata inför andra genom till exempel redovisningar.
 • Eleverna har en hemläxa varje vecka.

 

 

 

 Bedömning

 

Eleven ska;

 

 • kunna läsa och skriva bokstäver och veta hur de låter
 • Kunna läsa och skriva ord, korta fraser, egna meningar och anpassade texter
 • Kunna förstå och återberätta korta sagor och berättelser
 • Kunna berätta om vardagliga händelser, om sig själv, och sin familj
 • Kunna prata om kurdiska högtider samt jämföra dem med svenska högtider.
 • Bedömningen görs även fortlöpande under lektionstid..

 

Kopplingar till läroplanen

 

 • Syfte
 • Ml Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Centralt innehåll
 • Ml  1-3 Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Ml  1-3 Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 • Ml  1-3 Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Ml  1-3 Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: