Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samspel i våra ekosystem NO

Skapad 2019-08-15 14:10 i Bredängsskolan Stockholm Grundskolor
Samspel i våra ekosysystem, från fotosyntes och cellandning till näringspyramider och näringskejor, och hur det ständiga kretsloppet fungerar.
Grundskola 7 Biologi
Samspel i våra ekosystem, från fotosyntes och cellandning till näringspyramider och näringskedjor, och hur det ständiga kretsloppet fungerar. Även ett kortare avsnitt om sex och samlevnad (puberteten och sexualitet) ingår i detta biologiavsnitt.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr11):

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr11):Kapitlen fokuserar på följande centrala innehåll från kursplanen:

 • Kroppens /.../ organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Samband mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

 • Beskriva hur könsorganen fungerar och anatomin (vad delarna heter)
 • Beskriva vad som sker i kroppen under puberteten
 • Redogöra för sexualitetens betydelse, och att den kan se olika ut.(ex. Homosexuell, heterosexuell, bisexuell, transvestit)
 • Redogöra för fotosyntes och cellandning
 • Förklara och kunna ge exempel på producent (äter) och konsument (äts)
 • Beskriva och ge exempel på näringskedja, näringsväv och näringspyramid
 • Beskriva samspelet mellan producent, konsument och nedbrytare (kretslopp)

Arbetsätt/Genomförande:

Du kommer att få

 •  lyssna på genomgångar
 •  arbeta med olika slags praktiska/teoretiska uppgifter
 •  arbeta i läroboken Biologi Direkt:-
 •  - kap 2. 94-110
 • -  kap 4. sid. 216-231
 • delta i diskussionsgrupper
 • se filmer

Redovisning:

 • diskussionsgrupper med inlämning
 • Mindre kunskapstest för områdena:
 • -Samspel ( v...)
 • - Sex och samlevnad (v...)
 • Laborationsrapport
 • inlämningsuppgift där eleven redovisar begrepp inom området, Samspel.

Bedömning

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

Du har kunskaper om arbetsområdena:

- Fotosyntes och Cellandning

- Samspel i naturen

- Sex och samlevnad (puberteten)

 • Du visar kunskaperna genom att förklara och visa på samband inom dessa med  användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Du deltar i diskussioner, där du ställer frågor och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionen framåt.

 

Viktiga länkar:

Presentation av samspel

Matriser

Bi
Samspel i våra ekosystem

>
>>
>>>
Du har kunskaper om könsorganens anatomi och dess funktion
grundläggande
goda
mycket goda
Du har kunskaper om vad som sker i kroppen under puberteten
grundläggande
goda
mycket goda
Du kan på sätt redogöra för sexualitetens betydelse och att den kan se olika ut.
enkelt
utvecklande
välutvecklande
Du kan på ett sätt redogöra för fotosyntesen och cellandning
enkelt
utvecklande
välutvecklande
Du har kunskaper om och kan ge exempel på producent och konsument
grundläggande
goda
mycket goda
Du kan på ett sätt beskriva och ge exempel på näringskedja, näringsväv och näringspyramid
enkelt
utvecklande
välutvecklande
Du kan på ett sätt beskriva samspelet mellan producent, konsument och nedbrytare (kretsloppet)
enkelt
utvecklande
välutvecklande
Du deltar i diskussioner där du ställer frågor och bemöter åsikter och argument på ett sätt som
till viss del för diskussionen framåt
föt diskussionerna framåt
för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar den
Du visar kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
viss
relativt god
god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: