👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoprojekt

Skapad 2019-08-15 14:10 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Ämnesövergripande planering i samarbete med ettorna.
Grundskola F – 6 Svenska Slöjd Bild
Ett arbete i samarbete med slöjd och bild som vi gör för och med ettorna.

Innehåll

V 35 får sexorna i uppgift att presentera sagoprojektet för åk 1. Ettorna ska rita/måla en fantasibild på en figur som de sedan sak beskriva för en sexa, färg, känsla, personlighet mm.

Sexorna ska därefter skapa figuren på slöjden och bilden i någon form av handdocka.

På svenskan jobbar vi med narrativa texter - sagor. I grupp skriver de saga eller ett manus på en dockteater som de sedan spelar eller läser upp för den grupp ettor som har presenterat sin fantasibild för dem.

Arbetet pågår till v 43 då redovisningarna genomförs.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Sl Bl
sagoprojekt

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Du kan skriva en saga med begripligt innehåll med ett enkelt språk som ettorna förstår. Du kan på ett enkelt sätt koppla ihop textens innehåll med bilden som ettorna ritat. Du använder grundläggande skrivregler med stor bokstav och punkt.
Du kan skriva en saga med relativt tydligt innehåll och förhållandevis begripligt språk som ettorna förstår. Du kan på ett relativt tydligt sätt koppla ihop textens innehåll med bilden som ettorna ritat. Du använder grundläggande regler för stavning med stor bokstav, punkt och styckeindelning.
Du kan skriva en saga med tydligt innehåll och begripligt språk som ettorna förstår. Du kan på ett tydligt sätt koppla ihop textens innehåll med bilden som ettorna ritat. Du använder grundläggande regler för stavning med stor bokstav, punkt och styckeindelning samt andra skiljetecken såsom tex talspråkstecken, utropstecken, frågetecken mm.
Tala
Du kan återge din saga med minst två av aspekterna inledning, händelser och avslut på ett begripligt sätt.
Du kan återge din saga med alla tre aspekterna inledning, händelser och avslut på ett begripligt sätt.
Du kan återge din saga med alla tre aspekterna inledning, händelser och avslut på ett inlevelsefullt sätt.
samarbete
Du bidrar till gruppen.
Du bidrar till gruppen samt tar ansvar för uppgiften.
Du bidrar till gruppen, tar ansvar för uppgiften är lyhörd gentemot dina gruppmedlemmar.