Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 4

Skapad 2019-08-15 14:11 i Stureskolan Hedemora
Grundskola 4 Religionskunskap Geografi
Sverige är ditt land, det landet du bor i. Sverige är ett avlångt land. Det är mer än tre gånger så långt som det är brett. Sverige är också ett stort land jämfört med många andra länder i Europa, men i Sverige bor bara knappt 10 miljoner människor. Vad vet du egentligen om Sverige? Hur ser Sverige ut? Vilket är vårt högsta berg? Vilka är våra största sjöar? Var bor människorna och varför? Hur ser naturen ut i Sverige?

Innehåll

Förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Kommunikativ förmåga - din förmåga att samtala, diskutera, motivera och resonera kring ämnet med fakta, beskrivningar och exempel

Begreppslig förmåga - din förmåga att använda geografiska begrepp så som till exempel naturtyp, odlingsmark, kust, naturresurs, naturtillgång, råvara, befolkning.

Analysförmåga -din förmåga att resonera kring orsaker till var människor bor och konsekvenser av det och din förmåga att jämföra för- och nackdelar med att bo i tätort och glesbygd.

Analysförmåga – din förmåga att jämföra olika landskap för att beskriva likheter och skillnader.

Förmågan att hantera information – din förmåga att söka, samla, sortera och kritiskt granska information

Undervisning:

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar.
 • Filmer 
 • Olika uppgifter utifrån de gemensamma genomgångarna.
 • Kartuppgifter till Atlas.
 • Läsning av faktatexter.
 • Eget arbete om landskap.
 • Hemuppgifter. (kartor)
 • Göra en gemensam ordlista över geografiska ord och begrepp aktuella för temat.
 • Lyssna på "Hamnskiftarens resa".

Du ska kunna:

 • hur naturen ser ut i olika delar av Sverige – fjäll, åkrar, kust, skog.
 • vilka naturtillgångar vi har i Sverige och vilka råvaror vi får från naturtillgångarna.
 • resonera om sambandet mellan hur naturen ser ut och var människor bor- orsaker och konsekvenser.
 • använda geografiska begrepp när du pratar och skriver om Sverige.
 • använda kartor.
 • landskap, städer, berg/fjäll, sjöar/hav/åar i Sverige.
 • berätta något om samisk religion.

Begrepp:

väderstreck, Götaland, Svealand, Norrland, naturtyp, odlingsmark, kust, naturresurs, naturtillgång, råvara, befolkning, orsak, konsekvens, tätort, glesbygd, ursprungsfolk

Bedömning:

Hur visar du vad du har lärt dig?

Du ska jämföra två landskap och kunna hitta skillnader och likheter mellan dem.

Du kommer att få visa dina kunskaper om Sverige genom kartprov och ett prov vid temats slut där du ska kunna förklara begrepp och visa att du har kunskaper om t ex naturresurser, naturtyper och befolkningsfördelning.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6

Matriser

Re Ge
Sverige åk 4

Du har godtagbara kunskaper
Natur- och kulturlandskap
Har kunskaper om Sveriges natur- och kulturlandskap samt naturresurser.
 • Ge  E 6
Du visar att du kan placera in något av fjäll, skog, odlingsmark och kust på kartan och du vet några av naturresurserna.
Du visar att du kan placera in fjäll, skog, odlingsmark och kust på kartan och du vet några av de naturresurser vi har och vad vi använder dem till.
Du kan placera in fjäll, skog, odlingsmark och kust på kartan och du vet vilka naturresurser vi har och kan ge exempel på vad vi använder dem till.
Landskap, resurser och befolkning
Kan resonera om samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Ge  E 6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur befolkningen i Sverige är fördelad.
Du kan beskriva hur befolkningen i Sverige är fördelad och med enkla resonemang förklara någon orsak till det och konsekvens av det.
Du kan beskriva hur befolkningen i Sverige är fördelad och förklara flera orsaker till detta och konsekvenserna av det.
Centrala ord och begrepp
Kan använda dig av centrala ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtala om geografi
 • Ge  E 6
Du visar att du förstår ett fåtal av begreppen.
Du visar att du förstår de flesta begreppen.
Du visar att du förstår begreppen och kan använda dig av dem när du talar och skriver.
Kartkunskap
Kartans och dess uppbyggnad med färger och symboler.
 • Ge  E 6
Du kan förklara några symbolers betydelse och färgerna på kartan.
Du känner till och kan redogöra för symbolerna och färgerna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner väl till och kan redogöra om symbolernas betydelse och färger på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Kartkunskap
Kartans och dess uppbyggnad med färger och symboler.
 • Ge  E 6
Du vet att kartan är en förminskning av verkligheten.
Du kan använda kartan för att hitta städer, vatten etc.
Du kan använda kartan för att hitta städer, vatten etc. Du kan använda kartan för att ta reda på avståndet mellan platser.
Sveriges landskap
Namn och läge på Sveriges landskap
 • Ge  E 6
Du kan namnge och placera ut ett fåtal av landskapen i Sverige.
Du kan namnge och placera ut de flesta landskapen i Sverige och kan tala om i vilken del de ligger med viss säkerhet.
Du kan namnge och placera ut alla landskapen i Sverige och kan tala om i vilken del de ligger med god säkerhet.
Sveriges namngeografi
Namn och läge på Sveriges orter, sjöar, åar, hav, berg och fjäll.
 • Ge  E 6
Du kan namnge och placera ut ett fåtal av de största orterna, sjöarna, berg och åar som finns i Sverige, samt namnge något av de hav som finns runt Sveriges kuster.
Du kan namnge och placera ut några av de största orterna, sjöarna, åar och haven i och runt om Sverige samt det högsta berget och kan tala om vilken del av Sverige de ligger i med viss säkerhet.
Du kan namnge och placera ut orter, sjöar, åar och haven i och runt om Sverige samt det högsta berget och kan tala om i vilken del de ligger i med god säkerhet.
Samisk religion
 • Re  E 6
Du kan beskriva några viktigt kännetecken i samisk religion.
Analysförmåga
Du kan jämföra landskap och se likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: