Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 9 Samband och förändring ht19

Skapad 2019-08-15 14:16 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Funktioner och algebra
Grundskola 9 Matematik
Detta område handlar om funktioner och grafer i koordinatsystem

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • rita och tolka grafer
 • räta linjens ekvation
 • linjära- och icke linjära funktioner
 • ekvationslösning
 • ekvationssystem med grafisk lösning
 • ekvationssystem med algebraisk lösning
 • använda de begrepp som hör till arbetsområdet
 • lösa problem som hör till arbetsområdet

 

Preliminär planering kap. 1

V.34 

Introduktion
Fördiagnos a334

V.35-36

1.1 Fuktioner Teori a243
Övningar a968

1.2 Rätta linjens ekvation Teori a985
Övningar a231

Läxa 1 a153

V.37

1.5 Ekvationssystem med grafisk lösning Teori a811
Övningar a727

1.6 Ekvationssystem med algebriks lösning Teori a853
Övningar a700

Läxa 2 a288

V.38

Diagnos a325
Nivå 1: Träna mera a370, a244, a833, a685, a517, a990, a741
Nivå 2 och 3: Tillämpa förmågorna, a415, 892, a285, Fördjupning a550,a934 
Problemlösning Teori a917 Övningar a994

Läxa 3 a207

V.39

Prov på Kapitel 1 del 1.1, 1.2, 1.5 och 1.6

 

Generellt

Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. 

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

Lycka till med matematikstudierna! 

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: