Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att orientera sig (orientering och kartkunskap)

Skapad 2019-08-15 14:19 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Orientering och kartkunskap
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi jobbar med förmågan att orientera sig. Hur en karta är uppbyggd/ritad och hur den användas för att hitta till olika platser.

Innehåll

Vi jobbar med förmågan att orientera sig. Vi tittar på hur en karta är uppbyggd/ritad och hur den användas för att hitta till olika platser.

 

Vi kommer att börja öva i närområdet för att sedan avsluta med en orienteringsdag på Kärsön samt ett skriftligt test.

 Det är viktigt att du lär dig en grund av karttecken och färger för att kunna tyda både orienteringskartor och andra kartor.

 

Att lära sig:

- Kartans tecken, symboler, färger

- Kompassen och väderstreck (N, S, Ö, V och NV, NO, SO, SV)

- Ledstång och uppfång

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  A 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Att orientera sig (orientering och kartkunskap)

Poängorientering

 • Idh  E 9   Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  C 9   Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
 • Idh  A 9   Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
E nivå
C nivå
A nivå
Resultat/omdöme
Du hittade till de lättare kontrollerna och är godkänd.
Du hittade till kontroller som var både lättare och svårare.
Du hittade till de tre svåra 20 poängskontrollerna inom den utsatta tiden 45 minuter.

Rita vägen och pricka kontrollerna

E nivå
C nivå
A nivå
Resultat/omdöme
Du ritade rätt väg.
Du ritade rätt eller nästan rätt väg och prickade in de flesta kontrollerna rätt.
Du ritade rätt väg och prickade in 7-8 kontroller rätt.

Skriftligt test

E nivå
C nivå
A nivå
Skriftligt test
Du hade brister i flera av områdena när det gäller tecken, färger, skala, ekvidistans, ledstång, uppfång, väderstreck och vägbeskrivning.
Du hade bristande kunskaper inom ett eller flera områden när det gäller tecken, färger, skala, ekvidistans, ledstång, uppfång, väderstreck och vägbeskrivning.
Du hade höga poäng och kunde tecken, färger, skala, ekvidistans, ledstång, uppfång, väderstreck och vägbeskrivning.

Summering bedömning orientering

E nivå
C nivå
A nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: