👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 2a - kursplanering

Skapad 2019-08-15 14:22 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Historia
"Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.” (Skolverkets beskrivning av historia-ämnet)

Innehåll

Kursens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav

Skolverket kan du läsa om varför du läser historia (kursens syfte), vad kursen ska innehålla (centralt innehåll), samt vilka kunskapskrav som gäller för de olika betygsstegen. 

Kort förklarat ska du få kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod, bl.a. källkritik, och förståelse av hur historia används. Genom detta ska du få bättre förståelse för vilken roll du som individ - och människor som grupp - spelar i samhällsförändringar. 

Kursens centrala innehåll i förkortad form

  • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen.

  • Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.

  • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial som utgångspunkt för besvarande av historiska frågeställningar.

  • Hur historia och historiska teman används inom olika kulturformer.