Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal HT år 6

Skapad 2019-08-15 14:23 i Hannaskolan Grundskolor
Nu ska vi titta extra på hur man räknar med tal som är mindre än ental, alltså delar av det hela. Vi kommer även jobba med mätning av längd och volym.
Grundskola 5 Matematik

Nu ska vi titta extra på bråktal och hur man räknar med tal som är mindre än ental, alltså delar av det hela, med fokus på tiondelar och hundradelar.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

kunna...

 • sambandet mellan bråk och decimal
 • förstå positionssystemet och kunna skriva tiondelar, hundradelar och tusendelar
 • storleksordna tal i bråkform
 • sätta ur tal i bråkform på tallinje
 • addera (+) och subtrahera (-) enkla decimaltal med hjälp av skriftliga metoder och med huvudräkning
 • avrunda decimaltal
 • multiplicera och dividera decimaltal med 10, 100 och 1000
 • hantera stora tal upp till 100 000 000, 
 • lösa matematiska vardagsproblem med decimaltal inom det aktuella området
 • bedöma om ett svar är rimligt

Arbetssätt

 • Vi har lärarledda genomgångar
 • Vi arbetar enskilt eller i par med olika uppgifter, bl a ur matematikboken
 • Vi arbetar praktiskt med tallinjen
 • Vi tränar på bingel och elevspel
 • Vi övar på uppgifter i boken

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att....

 • delta aktivt vid genomgångar och småsamtal
 • göra diagnosen och prov
 • tydligt visa hur jag löst olika uppgifter i mitt räknehäfte

Uppgifter

 • Läxa till fredag: Matte

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: