Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vetenskapligt skrivande - PM

Skapad 2019-08-15 14:29 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Ett moment i att skriva en vetenskaplig text i form av ett PM utifrån ett skönlitterärt verk.

Innehåll

Vad går kursen ut på?

Efter detta moment ska du kunna behärska den vetenskapliga texttypen. Detta betyder att du ska kunna behärska ett formellt språk och använda källor på ett objektivt sätt. Du ska kunna sovra och sammanställa information från olika typer av källor och använda citat samt referatteknik.

 

Du ska läsa en roman "när hundarna kommer" och analysera denna med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp så som exempelvis tema. Samarbete med Marie i psykologi1.

 

Hur ska detta examineras?

Du ska skriva en skriftlig framställning i form av ett PM. Ett PM är en kortare utredande text med en tydlig frågeställning, en utredning och en slutsats.

 

 

 

Uppgifter

 • Vetenskapligt skrivande

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  Sve  -
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
  Sve  -

Matriser

Sve
Vetenskapligt skrivande - PM

-->
-->
-->
Källhantering
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva ett PM Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva ett PM Du behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Du kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva ett PM Du behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Citat och referatteknik
Du kan tillämpa regler för citat och referatteknik till viss del
Du kan i huvudsak tillämpa regler för citat och referatteknik till viss del
Du kan tillämpa regler för citat och referatteknik mycket väl.
Disposition
Ditt PM är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition Du använder textbindning till viss del.
Ditt PM är sammanhängande och väldisponerat Du använder i huvudsak textbindning.
Ditt PM är sammanhängande och väldisponerat Du använder textbindning på ett skickligt sätt.
Språk och stil
Ditt PM är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation Ditt språk är varierat och innehåller goda formuleringar.
Ditt PM är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation Ditt språk är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Ditt PM är anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation Ditt språk är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: