Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material - Vad allt omkring oss består av.

Skapad 2019-08-15 14:34 i Älvseredsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi
Vad är egentligen våra saker gjorda av? Varför just det materialet och vad händer med det sen?

Innehåll

Vi kommer arbeta om olika material som finns i vår omgivning. Vi kommer att träna på att sortera och beskriva material efter deras egenskaper och göra olika undersökningar. Vi kommer också att titta på hur återvinningen fungerar i Sverige.

Vi kommer använda läroboken Fysik och kemi från PULS som stöd i vårt arbete. 

Arbetsmetoder:

Läsa texter

Undersökningar

KL - strukturer

Diskussioner

Digitala verktyg

Film

Bedömning

Du ska kunna genomföra en undersökning med stöd. Du ska veta de olika delarna Frågeställning, hypotes, genomförande, resultat och slutsats och använda de i din undersökning på ett fungerande sätt. 

Du ska kunna dela upp olika föremål efter deras egenskaper.

Du ska veta var närmsta återvinning finns och vad olika material kan återanvändas som. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6

Matriser

Fy Ke
Material - Vad allt omkring oss består av.

Undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Undersökningens delar
Fråga Hypotes Genomförande Resultat Slutsats
Du använder 3 av de olika delarna när du gör en undersökning.
Du använder alla olika delarna när du gör en undersökning
Utförande
Du kan genomföra en undersökning med stöd av någon annan.
Du är aktiv och kan till stor del utföra en undersökning på egen hand.

Materia

Nivå 1
Nivå 2
Egenskaper
Du kan beskriva föremål utefter deras synliga egenskaper. Ex. Röd, hård, kantig
Du kan beskriva föremål efter egenskaper som både syns för ögat men också känns och vad föremålet har för användningsområde. Ex. Röd, hård, kall, magnetisk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: