Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konditori 4

Skapad 2019-08-15 14:35 i Sth hotell och restaurangskola Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Bageri- och konditorikunskap
I den här kursen fokuserar vi på hur en bra planering, att jobba snabbt och effektivt, samt hur prissättningen på en vara påverkar en bageri/konditori-verksamhet ekonomiskt.

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Produktion av konditorivaror, utifrån beställning eller i befintlig verksamhet, med hänsyn tagen till drift, planering, rutiner, tempo, organisation och ekonomi.
 • Metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som används vid produktion av konditoriprodukter.
 • Produktion av konditoriprodukter, utifrån branschens krav på kvantitet och kvalitet.
 • Ekonomiska kalkyler som är lämpliga för ändamålet.
 • Råvaror och andra ingredienser som är lämpliga för ändamålet.
 • Paketering och märkning av konditoriprodukter.
 • Hygien och hygienbestämmelser.
 • Ergonomi och ergonomiska riskfaktorer i arbetet.
 • Arbetsmiljö och säkerhet.

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DBAG%26courseCode%3DBAGBAG01%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_BAGBAG01

 

1. Förmåga att planera och organisera tillverkning av bröd, bakverk och konditoriprodukter.

2. Förmåga att tillverka olika produkter utifrån trend och tradition samt använda och vårda lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning.

3. Färdigheter i att arbeta utifrån recept och arbetsbeskrivningar.

4. Färdigheter i att utföra receptberäkningar och ekonomiska kalkyler.

5. Förmåga att välja och hantera råvaror.

6. Förmåga att förpacka och märka färdiga produkter.

7. Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.

8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.

9. Förmåga att utvärdera arbetet och resultatet.

 

Här har vi lärare förenklat lagtexten ovan ifrån skolverket så det ska bli lättare att förstå vilka fokuspunkter vi har i just den här kursen,

 

 • Produktion av konditorivaror, utifrån beställning eller i befintlig verksamhet, med hänsyn tagen till drift, planering, rutiner, tempo, organisation och ekonomi.
 • Produktion av konditoriprodukter, utifrån branschens krav på kvantitet och kvalitet.
 • Ekonomiska kalkyler som är lämpliga för ändamålet.
 • Råvaror och andra ingredienser som är lämpliga för ändamålet.
 • Paketering och märkning av konditoriprodukter.
 • Palett, pomeranskniv, skrapkort är konditorns viktigaste redskap och skall användas så mycket som det är möjligt.
 • Jobba på liten yta och hålla rent och snyggt på och runt sin arbetsplats.
 • Hålla naglar klippta, ingen nagellack, inga ringar på fingrar, inga armband, noga med handtvätt, rena arbetskläder, skor som bara används i bageriet, mössa, uppsatt hår.
 • Stå på båda fötterna när man arbetar, ej hänga över bordet, lätt böjda knän, om möjligt använd höj och sänkbara bord för att få rätt arbetshöjd.
 • Använd rätt verktyg till rätt maskin, rätt verktyg till rätt ändamål, aldrig springa i bageriet, aldrig leka med råvaror (mjöl är inte bra att få i ögonen).

 

 

Vispa: Färdigheter i hur man vispar ett stabilt skum. Maräng, anslag, smörkräm

Stryka: Färdigheter i hur man använder en palett för att stryka upp tårtor, bakelser, biskvier mm

Glacera: Färdigheter i hur man glacerar bakverk med hjälp av en palett.

Kavla: Färdigheter i hur man tillverkar kavlade degar. Färdigheter i hur man hanterar en kavlingsmaskin.

Spritsa: Färdigheter i hur man hanterar en spritspåse och tyllar för att skapa önskade mönster. Färdigheter i att kunna portionera med en spritspåse. Färdigheter i att kunna tillverka både stora och små spritspåsar av papper.

Pikera: Färdigheter i att kunna göra en liten pikeringsstrut. Färdigheter i att kunna göra enkla mönster med en pikeringsstrut.

Rulla: Färdigheter i att kunna rulla degar och massor till jämna rullar.

Temperera: Färdigheter i olika metoder att temperera choklad.

Fodra: Färdigheter i att kunna fodra formar med mördeg.

Skära: Färdigheter i att kunna skära och portionera jämna storlekar på degar, bakelser, bitar mm

Blanda: Färdigheter i hur man blandar massor utan att riskera klumpar.

Forma: Färdigheter i hur man tillverkar enkla former med hjälp av händerna. Kula, droppe, päron.

Doppa: Färdigheter i att doppa konditoriprodukter i choklad, non-temp.

 

Matriser

Bag
Konditori 4

E
C
A
Aspekt 1
Förmåga att planera och organisera tillverkning av bröd, bakverk och konditoriprodukter.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare produktion av konditoriprodukter utifrån beställning samt genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och med tempo.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare produktion av konditoriprodukter utifrån beställning samt genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och med tempo.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare produktion av konditoriprodukter utifrån beställning samt genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och med tempo.
Ny aspekt
Förmåga att tillverka olika produkter utifrån trend och tradition samt använda och vårda lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning.
I sitt arbete använder eleven med visst handlag tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av tillfredsställande kvalitet.
I sitt arbete använder eleven med gott handlag tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av tillfredsställande kvalitet
I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av god kvalitet.
Ny aspekt
Färdigheter i att arbeta utifrån recept och arbetsbeskrivningar.
Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar.
Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar.
Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar.
Ny aspekt
Färdigheter i att utföra receptberäkningar och ekonomiska kalkyler
I arbetet utför eleven ekonomiska kalkyler, redogör översiktligt för samband mellan råvaror, kvalitet och pris samt fastställer produktens pris.
I arbetet utför eleven ekonomiska kalkyler, redogör för samband mellan råvaror, kvalitet och pris samt fastställer produktens pris.
I arbetet utför eleven ekonomiska kalkyler, redogör för samband mellan råvaror, kvalitet och pris samt fastställer produktens pris.
Ny aspekt
Förmåga att välja och hantera råvaror.
Eleven hanterar eleven i samråd med handledare råvaror på lämpligt sätt
Eleven hanterar eleven efter samråd med handledare råvaror på lämpligt sätt
Eleven hanterar eleven efter samråd med handledare råvaror på lämpligt sätt
Ny aspekt
Förmåga att förpacka och märka färdiga produkter.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Ny aspekt
Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Ny aspekt
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Ny aspekt
Förmåga att utvärdera arbetet och resultatet.
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: