Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 3

Skapad 2019-08-15 14:44 i Furudals skola Rättvik
Grundskola 3 Geografi
Geografi- ett brett ämne. Kartor, namngeografi, varför flyttar man? Detta ska vi prata om i detta arbetsområde.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

 • Varför flyttar man och vad kan det innebära att flytta?
 • Beskriva naturen och miljön i närområdet. Hur den kan påverka var människor bor och arbetar.
 • Hur våra handlingar i vardagen påverkar vår miljö. Hur ska vi gör för att få en hållbar utveckling?
 • Kunna förstå en karta och jordglob.
 • Kunna namnen på viktiga orter, sjöar och berg i Sverige. Kunna våra världsdelar.
 • Kunna begreppen: väderstreck, norr, söder, väster, öster, hållbar utveckling.

 

Hur ska du lära dig detta?

 • Genomgångar.
 • Diskussioner.
 • Läsa och skriva.
 • Se på film.

Hur ska du få visa att du lärt dig detta?

 • Genom muntliga och skriftliga läxförhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  Ge   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  Ge   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: