Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA, åk 3, Emojis

Skapad 2019-08-15 14:52 i Stordammens skola Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola F – 9 Bild Matematik Svenska SO (år 1-3)
Vi startar upp läsåret med ett ämnesövergripande tema: Emojis. Syftet är att skapa trygghet i gruppen genom att arbeta med kompisskap och känslor.

Innehåll

Syften för arbetsområdet:

Skapa trygghet i gruppen.

Uppnå målen för arbetet. 

Undervisningens mål:

BILD: Jag kan skapa en bild med bakgrund.

BILD: Jag kan fotografera med Ipad och använda bilderna för att skapa en Stopmotion-film med hjälp av en kompis.

MA: Jag kan göra ett enkelt mönster.

MA: Jag kan beskriva ett enkelt mönster.

MA: Jag kan konstruera symmetri.

SO: Jag kan prata om normer och regler.

SO: Jag kan prata om kamratskap och relationer.

SO: Jag kan prata om könsroller och jämställdhet.

SV: Jag kan tala, lyssna och återberätta.

SV: Jag kan skriva ner det som sagts för att minnas det vi pratat om.

 

Undervisning och bedömning

Undervisning:

-       -Skapa Stop-Motion film på engelska

-    -Måla bilder

-       -Skapa och beskriva mönster

-       -Undersöka olika matematiska symboler genom tiderna, skapa egna matematiska symboler

-       -Diskutera jämställdhet och könsroller, normer och regler, kamratskap och relationer med hjälp av emojis

Bedömning:

Följande mål bedöms:

SV: Att tala och lyssna i olika samtalssituationer.

SV: Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen.

SV: Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ner något vi talat om.

 

Matriser

Sv Ma Bl SO
TEMA, åk 3, Emojis

På gång
Godtagbar
Mer än godtagbar
Jag kan lyssna.
Jag är ofta tyst när andra pratar. Jag tittar ibland på den som pratar.
Jag är tyst när andra pratar. Jag tittar på den som pratar.
Jag visar den som pratar att jag lyssnar genom att t.ex. nicka när jag håller med eller ställa en fråga efteråt. Jag ger positiv feedback till den som pratat.
Jag kan tala.
Jag säger ibland det jag tänker om det vi pratar om. Jag talar ofta så att andra kan höra. Jag tittar ibland på de jag pratar till.
Jag säger något av det jag tänker om det vi pratar om. Jag talar så att andra kan höra. Jag tittar ofta på de jag pratar till. Jag kan ställa en fråga till en kompis som pratat.
Jag säger ofta vad jag tänker om det vi pratar om. Jag talar tydligt och ändrar min röst för att skapa intresse. Jag tittar alltid på de jag pratar till. Jag bygger vidare på det andra sagt. Jag ställer frågor till den som pratat. Jag jämför och pratar om samband i det vi pratat om.
Jag kan berätta.
Jag kan berätta om något vi pratat om för en kompis eller lärare.
Jag kan berätta flera saker om det vi pratat om för klassen. Jag berättar i ordning och har "röd tråd".
Jag kan berätta det mesta vi pratat om. Jag berättar detaljer och kan kommentera på det jag säger.
Jag kan skriva ner det vi pratat om för att komma ihåg det.
Jag kan skriva ner något vi pratat om med hjälp av en kompis eller lärare.
Jag skriver ner något vi pratat om så att andra kan förstå vad det står.
Jag skriver ner flera saker vi pratat om på ett strukturerat sätt t.ex. genom stödord eller en tankekarta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: