Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 3

Skapad 2019-08-15 14:52 i Hammars skola Kristianstad
Generell planering slöjd åk 2-3
Grundskola 3 Slöjd
Generell planering slöjd åk 3

Innehåll

Ämne: Slöjd åk 3 ( Formell del )

Arbetsområde:

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap,verktyg och hantverkstekniker.

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Kunskapskrav:

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverks­tekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Centralt innehåll:

I årskurs 1–3

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

• Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

• Enkla former av några hantverkstekniker.

• Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

• Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

• Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

• Hur olika kombinationer av färg,form och material påverkar slöjdföremålets estetiska uttryck

Slöjden i samhället

• Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks-och prydnadsföremål.

• Några slöjdmaterials ursprung.

Ämne:Slöjd åk 3 ( Elev del )

Arbetsområde:

Konkreta mål:

Du ska ha

hämtat enkla idéer från olika ställen till ditt slöjdarbete

gjort enkla skisser / ritningar utifrån egna idéer

använt olika redskap,lärt dig vad de heter och hur de används på ett säkert sätt

provat några enkla hantverkstekniker.

tillverkat något utifrån egna idéer

förståelse för hur färg, form och material påverkar ett slöjdföremål.

kunskap om några slöjdmaterials ursprung

dokumenterat ditt slöjdarbete i en loggbok

Bedömning:

Vi kommer att bedöma:

din förmåga att formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

hur du kan använda handverktyg , redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

hur väl du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.

hur välutvecklade omdömen du kan ge om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

hur välutvecklade resonemang du kan ge om färg, form och material

Undervisning:

Du får möjlighet att skapa egna enkla slöjdprodukter utifrån egna idéer och olika inspirationskällor.

Du får lära dig att använda lämpliga, redskap, verktyg och maskiner.

Du kommer att välja färg, form och material.

Du deltar i planeringen av ditt slöjdföremål och utvecklar din förmåga att ta ansvar för ditt arbete.

Du får träna på din förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Du kommer att arbeta med slöjdens arbetsprocesser som är idéutveckling, överväganden,framställning och värdering.

Kopplingar till läroplanen

 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  GrSär lgr11
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: