Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2019-08-15 15:01 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 6 Geografi Svenska Samhällskunskap
Vi ska i våra onsdagsgrupper, under en 12-veckorsperiod, utveckla våra kunskaper om Europa genom att studera kartor, läsa texter, se filmer och göra fördjupningsarbete. Trevliga studier!

Innehåll

Vi ska lära oss:

 • att använda olika typer av kartor för att dra slutsatser kring t ex markanvändning och naturresurser
 • att kunna visa på en karta var Europa och de övriga världsdelarna finns
 • namngeografi i Europa (t ex länder, huvudstäder, städer, hav, sjöar, floder, berg, öar...) och peka ut på en karta
 • var människor bor i Europa samt orsaker och konsekvenser av detta
 • fakta om länder i Europa
 • viktiga begrepp: världsdel, kontinent, tematisk och topografisk karta, urbanisering, markanvändning och naturtillgångar

Hur vi ska lära oss:

 • Lärargenomgångar
 • Geografi Puls
 • Filmer
 • Träna namngeografi med kartboken och Seterra online.
 • Studera kartor och dra slutsatser kring dessa.
 • Vi kommer att använda EPA (enskilt, par, alla) samt eget fördjupningsarbete.

Hur vi ska visa vad vi har lärt oss:

 • Kartprov på Europas länder samt huvudstäder
 • Beskrivande text (faktatext, se instruktion nedan).

 

Arbetsuppgift: Beskrivande text om ett land

Du ska arbeta med länder i Europa. Du kommer att få fördjupa dig i ett europeiskt land som lottas ut och skriva en egen beskrivande text (faktatext) om det landet. Du ska också jämföra landet med Sverige och beskriva likheter och skillnader mellan länderna.

Checklista för beskrivande text av europeiskt land:

Framsida med landets namn, vem som är författare och vilken klass samt en bild som anknyter till landet.

Huvudrubriken ska skrivas i storlek 20 och underrubriker i storlek 16. Skriv i typsnitt Times New Roman.

 

Följande punkter ska finnas med:

 1. Region: vilken europeisk region landet ligger i och beskrivning av regionen.
 2. Areal
 3. Folkmängd och befolkningstäthet
 4. Natur och klimat
 5. Naturtillgångar
 6. Import och export
 7. Statsskick
 8. Valuta
 9. Handritad karta: huvudstad, tre största städer, sjöar, floder, berg och märk ut grannländer.
 10. Jämför landet med Sverige angående befolkning och befolkningstäthet, var människor bor och varför de har bosatt sig där och ekonomiska villkor (dvs hur befolkningen har det). Jämför också ländernas natur- och naturtillgångar.
 11. Orsakar ditt land någon miljöförstöring? Konsekvenser av denna miljöförstöring? 
 12. Fullständig källförteckning (på egen, avslutande sida)

 

Lycka till!

Tomas och Christel

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: