Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fr91 ht 20 franska YBU

Skapad 2019-08-15 15:06 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Franska åk 9, ht del 2
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Franska åk 9 Bonjour et bienvenue au cours de français! Här hittar du planeringen för franskan i åk 9. Lärobok är Chez nous och det finns både en text- och en övningsbok (digital). I planeringen ser du vad du kan arbeta hemma med. Glöm inte att du, om du vill nå goda framsteg i franska, måste arbeta hemma också - flera gånger/vecka.

Innehåll

Planeringen är preliminär. I planeringen får du tips på vad du kan träna på hemma. Du lär dig även mycket franska genom att se på fransk film eller franska serier eller att lyssna på fransk musik. 

Förutom proven som ligger inlagda i planeringen så kommer vi att ha ett antal oförberedda diagnostiska test också. Chez nous 4

 

v

Dag

Lektionsinnehåll

Träna själv

(TB= textbok 

ÖB= övningsbok

34

on

La rentrée

 

 

fr

Introduction. Révision - passé composé

Övn bok: Dans le rétroviseurchapitre 1a 

 

35

on

Passé composé

 

 

fr

1a, texten

Quizlet 1a 

 

TB 1a- Sur la plage,

ÖB Sur la plage 1-5

 

36

on

1a, uttryck med venir

TB 1a, vocabulaire 1a p. 110

ÖB Sur la plage 6-7 

 

 

fr

Venir presens och passé composé

TB p 9, 10

ÖB Sur la plage 9-10 

37

on

Passé composé med être

ÖB Sur la plage 8

 

fr

 1b

TB 1b, vocabulaire 1b p. 111

 

Quizlet 1b 

38

on

TEMADAG

 

 

fr

 TEMADAG

 

39

on

Passé composé av aller

ÖB La rentrée 7-8 

 

fr

Muntligt

 Träna inför prov

40

on

Muntligt

 Träna inför prov

 

fr

Muntligt/révision

 Träna inför prov

41

on

Révision

 Träna inför prov

 

fr

2a

Se ovan! Träna gärna texterna! Läs och översätt! 

42

on

PROV – kapitel 1a och 1b skriva och höra

 

 

fr

2a

TB 2a Mon futur métier, vocabulaire 2a p. 113 

Quizlet 2a

ÖB Mon futur métier 1,2,4,5

43

on

Uttrycket “Il faut”

TB p26

ÖB Mon futur métier 12 

 

fr

Futur simple

TB p 26

ÖB Mon futur métier 8-10

45

on

Connaître presens och pc

 TB p 26

ÖB Mon futur métier 13

 

fr

2b

TB 2b, vocabulaire 2b p. 114,115 

Quizlet 2b 

 

46

on

Imparfait

 

 

fr

Läsförståelse

 

47

on

PROV höra och skriva

 

 

fr

Lire i presens och passé composé

TB p 32

ÖB Mon stage 8

48

on

ELEVENS VAL

 

 

fr

Muntligt /film

 

49

on

Muntligt/förbättra text

 

 

fr

Förbättra text/skrivuppgift

 

50

on

 

 

 

fr

 

 

51

on

Noël

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav som bedöms under perioden:

 

 

 

 

 

 

E

C

A

LYSSNA

!

Du förstår det mest väsentliga i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att t ex kommentera eller svara på frågor.

Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talat enkelt språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse i enkel form genom att t ex kommentera eller svara på frågor.

Du förstår helheten och uppfattar viktiga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.

LÄSA

2

Du förstår det mest väsentliga i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Du förstår det huvudsakliga innehållet i texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Du förstår helheten och viktiga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

TALA

3

a.Muntlig framställning: Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

b.Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion

Muntlig framställning: Du formulerar dig tydligt och med sammanhang med fraser och meningar.

Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion

Du formulerar dig tydligare och mer sammanhängande. Du uttrycker dig tydligt och anpassar ditt språk till syfte, mottagare och situation.

Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion

Samtala

4

Samtal: Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Samtal: Du formulerar dig tydligt och med sammanhang med fraser och meningar.

Du formulerar dig tydligare och mer sammanhängande.

SKRIVA

5

a.Du skriver olika texter med enkelt och begripligt språk och använder dig av enstaka ord och fraser.

b.Du kan bearbeta och göra enstaka och enkla förbättringar av egna framställningar.

Du skriver olika texter med enkelt och relativt tydligt språk och använder dig av enstaka ord och fraser.

Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Du skriver olika texter med enkelt, tydligt och sammanhängande språk.

Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

SAMHÄLLE OCH KULTUR

6

Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där målspråket används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där målspråket används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där målspråket används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

STRATEGI

7

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda någon strategi för lyssnande och läsning

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda   strategier för lyssnande och läsning

För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda flera olika strategier för lyssnande och läsning

 

 

 

Uppgifter

  • Bedömnng 1: läsa, höra, skriva, tala

  • Bedömning 2: läsa, höra, skriva, tala

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: