Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2019-08-15 15:08 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Så styrs Sverige
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med Sveriges politiska system. Vi tittar närmare på hur arbetet i riksdagen, landsting och kommun går till. Vi kommer att arbeta med de olika partierna som sitter i riksdagen samt skapa egna partier.

Innehåll

Mål för ämnesområdet

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • Förstå och kunna förklara olika typer av styrelsesätt
 • Kunna förklara skillnaderna mellan demokrati och diktatur
 • Förstå och förklara varför Sverige är indelat i olika nivåer, riksdag, landsting och kommun 
 • Förstå och förklara Sveriges valprocess
 • Förstå och förklara hur riksdagen och regeringen utses 
 • Förstå och förklara de politiska ideologierna
 • Förstå likheter- och skillnader mellan våra politiska partier i Sverige 
 • Förstå vad EU har för uppgifter
 • Förklara processen - från förslag till lag
 • Förstå och förklara vilka uppgifter riksdag, landsting och kommun ansvarar för
 • Förstå varför statsbudgeten är regeringens viktigaste uppgift
 • Kunna resonera och uttrycka olika ståndpunkter i olika frågor

Centrala begrepp

Demokrati, diktatur, representativ demokrati, regeringsformen, grundlagar, riksdagen, landstingsfullmäktige/Regionfullmäktige, kommunfullmäktige, röstkort, röstlängd, riksdagsledamot, valkrets, mandat, proportionellt valsystem, opposition, kompromissa, ideologi, liberalism, konservatism, socialism, offentlig sektor, staten, global, Europeiska unionen, riksmöte, talman, kammaren, plenisalen, regeringsförklaringen, majoritet, minoritet, parlamentarism, majoritetsregering, minoritetsregering, koalitionsregering, samlingsregering, monarki, regent/statschef, propositioner, motioner, remiss, betänkande, författning, konstitution, offentlighetsprincipen, beslutande, verkställande, JO, statsbudget, budgetproposition, statsråd, förordningar, departement, statsrådsberedningen, allmän beredning, kommun

Tidsplan

Veckorna 34 - 42

 • V.34 - s.182 - 183
 • V.35 - s. 133 - 137, s.138 - 139, s.140 - 142 + 145 
 • V.36 - s.145 - 149, 150 - 151 
 • V.37 - s. 154 - 155, 157, 158 -159
 • V.38 - s. 160 - 163, 168 - 169, kommunalskatt, 170 -171 
 • V.39 - s. 172 - 173 + repetition och resonemangsträning 
 • V.40 - Prov tisdag
 • V.41 - 189 -191, 194 - 195, 208 - 209, grupparbete
 • V.42 - Muntlig redovisning

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar
 • Gemensam läsning av läromedlet i helklass
 • Arbete med läromedlet (enskilt och tillsammans med andra) 
 • Resonemangsövningar (enskilt och tillsammans med andra)
 • Självbedömning och självskattning
 • Övningar i studieteknik
 • Reflekterande lektionsuppgifter som syftar till att du ska lära dig mer om hur du själv lär dig bäst

Bedömning

 • Läxförhör 1
 • Avslutande prov tisdag v.40: Så styrs Sverige (prel. sidorna 134 - 139, 144 - 147, 157 - 164, 168, 172 (flödesschemat), 182 - 183)

Länktips

Här är lite länktips och filmer ni kan titta på när ni läser om hur Sverige styrs:

Vem bestämmer vad? Korta informativa filmer om riksdag, kommun, landsting 

https://urskola.se/Produkter/182091-Vem-bestammer-vad-pa-latt-svenska-Riksdagen 

https://urskola.se/Produkter/182092-Vem-bestammer-vad-pa-latt-svenska-Kommunen 

https://urskola.se/Produkter/182093-Vem-bestammer-vad-pa-latt-svenska-Landstinget 

 

På regeringens hemsida finns också bra förklaringar, i menyn till höger kan ni hitta information om vårt demokratiska system, beslutsprocesser osv:

https://www.regeringen.se/sa-styrs-sverige/ 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Så styrs Sverige

E
C
A
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Centrala begrepp
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Resonemang kring samhällsfrågor
Du kan för enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Demokrati
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: