Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemisk bindning - text

Skapad 2019-08-15 15:08 i Oscarsgymnasiet Oskarshamn
Gymnasieskola Kemi
I det här momentet kommer vi att lära oss mer om de krafter som verkar inom och mellan molekyler, d.v.s. kemisk bindning. Exempel på sådana krafter är t.ex. kovalent bindning, van der Waalskrafter och vätebindning.

Innehåll

Momentet består av två moment:

- En text i vilken du beskriver två molekylers löslighet i vatten

- Deltagande i ett seminarium där du beskriver en av molekylernas förekomst i naturen/kroppen/miljön/industrin.

Texten skrivs på svenska, men seminariet hålls på engelska och sambedöms tillsammans med kursen Engelska 5. 

Uppgifter

  • Vattenlöslighet

Matriser

Kem
Kemisk bindning

Ej uppfyllt
E
C
A
1. Förståelse för begrepp och modeller
Du redogör översiktligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.
Du redogör utförligt för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.
Du redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.
2. Analys och problemlösningsförmåga
Du analyserar och söker med viss säkerhet svar på enkla frågor samt beskriver och exemplifierar kemiska förlopp och företeelser med tillfredsställande resultat.
Du analyserar och söker med viss säkerhet svar på komplexa frågor samt beskriver och exemplifierar kemiska förlopp och företeelser med tillfredsställande resultat.
Du analyserar och söker med säkerhet svar på komplexa frågor samt beskriver och generaliserar kemiska förlopp och företeelser med gott resultat.
3. Laborativ förmåga
Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. I arbetet formulerar du relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet enkla egna frågor.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. I arbetet formulerar du relevanta hypoteser och formulerar med viss säkerhet egna frågor.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. I arbetet formulerar du relevanta hypoteser och formulerar med säkerhet komplexa egna frågor.
4. Betydelse för samhälle och individ (relevans)
Du diskuterar översiktligt frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram enkla argument och redogör översiktligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Du diskuterar utförligt frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram välgrundade argument och redogör utförligt för konsekvenser av något tänkbart ställningstagande.
Du diskuterar utförligt och nyanserat komplexa frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle. I diskussionerna för du fram välgrundade och nyanserade argument och redogör utförligt och nyanserat för konsekvenser av flera tänkbara ställningstaganden. Du föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
5. Kommunikation - Naturvetenskapligt språk och upplägg
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till viss del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Du använder med viss säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.
Du använder med säkerhet ett naturvetenskapligt språk och anpassar till stor del din kommunikation till syfte och sammanhang.
5. Kommunikation - källhantering
Du använder olika typer av källor och gör enkla bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder olika typer av källor och gör välgrundade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du hänvisar till källor i löpande text. Fullständig referenslista finns bifogad.
Du använder olika typer av källor och gör välgrundade och nyanserade bedömningar av informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du hänvisar genomgående och korrekt till källor i löpande text. Fullständig referenslista finns bifogad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: