Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1-3

Skapad 2019-08-15 15:18 i Gullingeskolan Stockholm Grundskolor
Planering av ämnet idrott och hälsa för läsåret 16/17
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Ämnet idrott och hälsa i år 1-3 utgår från syftet av ämnet och det centrala innehållet för årskurserna 1-3. Vi blickar framåt mot kunskapskravet som finns först i år 6. Under den tiden kommer vi att jobba med alla delar ur det centrala innehållet.

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

Du ska utveckla din förmåga att:

 • visa hänsyn och samarbeta med de andra i gruppen vid olika lekar och aktiviteter
 • våga prova nya övningar, t ex redskapsövningar
 • aktivt delta i lekar och enkla bollspel och följa dess regler
 • aktivt delta i några friidrottsgrenar
 • veta hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt
 • röra dig i takt till musik och rytm i dans och lekar
 • anpassa dina rörelser till olika miljöer, både inomhus och ute i naturen
 • orientera dig i närmiljön med hjälp av enkla kartor
 • använda dig av avslappning för att återhämta dig
 • delta i samtal om upplevelsen av lektionen, hälsa och friluftsliv
 • vara trygg i vattnet, leka och doppa huvudet samt behärska simningens grundrörelser

Undervisning

Du kommer att få delta i:

 • lekar och idrotter och få lära dig dess regler
 • övningar som tränar din motoriska förmåga t ex redskapsbanor
 • inne- och uteidrott under olika årstider.
 • lära dig hur man vistas i idrottshallen på ett säkert sätt, så man inte skadar sig
 • olika danser
 • undervisning om allemansrätten
 • friluftsliv
 • orientering
 • avslappning
 • utvärdering och samtal
 • simundervisning

Bedömning

Vad kommer bedömas och hur ska du visa din kunskap?

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • aktivt deltaga i lekar och idrotter, ute och inne, utifrån bästa förmåga
 • samarbeta i laglekar och aktiviteter
 • utföra motoriska grundformer som t.ex. springa,hoppa,krypa
 • röra dig i takt till rytm och musik
 • orientera dig i närmiljön med hjälp av enkla kartor
 • leka och röra dig i vatten samt din förmåga att behärska simningens grundrörelser
 • samtala och utvärdera innehållet i lektionen, din egen prestation samt hälsa och livstil

Lgr11

Syfte

Centralt innehåll

Centralt innehåll utifrån Lgr11 som är aktuellt i år 1-3.

Kunskapskrav

Kunskapskrav kopplade till det centrala innehållet i ämnet utifrån Lgr11.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Bedömningsmatris idrott och hälsa år 1 -3

Rörelse

På väg att nå kunskapskravet anpassat till årskursen
Har nåt kunskapskravet anpassat till årskursen
grovmotoriska grundformer t.ex. hoppa, springa
klarar till viss del de grovmotoriska grundformerna
klarar de grovmotoriska grundformerna
sammansatta grovmotoriska grundformer i t.ex. redskap
klarar till viss del av sammansatta grovmotoriska grundformer
klarar sammansatta grovmotoriska grundformer
röra sig till musik i lekar och danser t.ex. takt och rytm
klarar till viss del av att röra sig till musik med takt och rytm
klarar att röra sig till musik med takt och rytm
samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar till viss del av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar att samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
regler och instruktioner i lekar och idrottsaktivitet
klarar till viss del av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
klarar att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
rörelser i vattnet flyta,simma i mag- och ryggläge
klarar till viss del av att flyta och simma på mage och rygg.
klarar av att flyta och simma på mage och rygg.

Hälsa och livsstil

På väg att nå kunskapskravet anpassat till årskursen
Har nåt kunskapskravet anpassat till årskursen
samtala om upplevelser av: lek, hälsa, natur och utevistelse
svarar på direkta frågor om dina upplevelser och rörelseaktiviteter.
kan föra samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter

Friluftsliv och utevistelse

På väg att nå kunskapskravet anpassat till årskursen
Har nåt kunskapskravet anpassat till årskursen
orientering
kan till viss del använda sig av enklare kartor för att hitta i kända miljöer.
kan hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
lekar och rörelse i natur- och utemiljö
deltar till viss del i uteverksamhet i närmiljön
du klarar av att delta i uteverksamhet i närmiljön.
allemansrättens grunder
kan till viss del allemansrättens grunder
kan allemansrättens grunder
säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelse
behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt
visar hänsyn och deltar på ett relativt säkert sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: