Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitterminsomdöme i svenska

Skapad 2019-08-15 15:23 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under höstterminen har Castor läst boken "Förföljaren" av Magnus Nordin och Pollux "Kanske är det allt du behöver veta" av E. Lockhart. Läsningen har följts upp via boksamtal och kortskrivning och avslutats med en bedömningsuppgift gällande läsförståelse. Eleverna har dessutom gjort ett lästest på novellen "Den elektriska flickan" samt skrivit en kortare text om Utö.

Innehåll

Matriser

Sv
Läsa bok, "Den elektriska flickan" (läsförståelsetest), Skriva om Utö

F
E
D
C
B
A
Sammanfatta
Eleven gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll.
Eleven gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Eleven gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Orientera sig i texten
Genom att till viss del koppla till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att relativt väl koppla till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att väl koppla till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: